Aby wygodnie korzystać ze strony należy włączyć w przeglądarce obsługę JavaScript.
W przypadku korzystania np. z dodatku NoScript należy odblokować skrypty na stronie.
AllSys

Instalacja JDK Oracle Linux

W systemie Ubuntu  domyślnie nie jest zainstalowana żadna z dostępnych VM Javy, efektem polecenia java -version jest propozycja zainstalowania wybranego oprogramowania przy pomocy narzędzia apt-get:

apt-get-810.png

Nie instalujemy proponowanych pakietów tylko rozpoczynamy instalację według opisu.

Instalację VM Java w systemie Ubuntu rozpoczynamy od pobrania instalatora z witryny https://java.com klikając na przycisk "Pobieranie bezpłatnego oprogramowania Java":

install-java1-u804.png

zostaniemy skierowani na podstronę wyboru pliku instalacyjnego:

install-java2-u804.png

W zależności od systemu ( 32 bity/ 64bity ) wybieramy wersję Linux lub Linux x64. Pobieramy plik do wybranej lokalizacji, np: na Pulpit: ~/Pulpit.

W przykładowej konfiguracji systemu pobrano i zainstalowano wersję 32-bitową aktualnie dostępną: jre-6u11-linux-i586.bin, nazwa ta może różnić się od aktualnie dostępnej wersji, w dalszym toku instalacji należy przyjąć nazwę pobieranego pliku jeżeli jest inna:

get-jre-bin.png

Następnym krokiem jest uruchomienie terminala/konsoli z menu: Programy -> Akcesoria -> Terminal ( lub z klawiatury: Ctrl+Alt+T ).

Przechodzimy następnie do folderu z pobranym plikiem instalacyjnym w opisywanym przypadku do ~/Pulpit komendą cd PulpitUWAGA: w systemie Linux ważna jest wielkość liter ) i wyświetlamy zawartość folderu poleceniem ls -la *.bin ( l w poleceniu jest to mała litera "el" jak Lucyna ):

pobrane-u810.png

Pobranemu plikowi należy nadać prawo wykonywania w systemie poleceniem:

chmod a+x jre-6u11-linux-i586.bin

Po wykonaniu polecenia można będzie uruchomić plik instalatora po przeniesieniu go do miejsca instalacji, aktualny plik instalatora po dodaniu atrybutu wykonania w systemie :

atrybuty-u810.png

Następnym krokiem jest utworzenie docelowej ścieżki przy pierwszej instalacji, zalecaną ścieżką jest /usr/java, skopiowanie do lokalizacji pliku instalacyjnego oraz przejście do folderu instalacji:

sudo mkdir /usr/java

sudo cp jre-6u11-linux-i586.bin /usr/java

cd /usr/java

ls -la *.bin

copy-jre-u810.png

Uruchamiamy instalację VM Javy poleceniem:

sudo ./jre-6u11-linux-i586.bin

install-bin-u810.png

Aplikacja zainstaluje VM Javy w systemie, po zaakceptowaniu licencji, którą należy przewinąć spacją i zatwierdzić wpisując yes i naciskając klawisz enter.

licencja-jre-u810.png

VM Javy została zainstalowana ale w dalszym ciągu nie jest ustawiona jako domyślne środowisko uruchomieniowe aplikacji Javy co więcej nie ma konfiguracji w ustawieniach wyboru wersji ( alternatives ). Można to zobaczyć uruchamiając polecenie:

sudo update-alternatives --config java

jdk-alternatives-u810.png

Aby ustawić naszą instalację jako domyślną dla uruchamiania aplikacji java musimy stworzyć nową grupę w alternatywach oprogramowania wykonując polecenie:

sudo update-alternatives --install /usr/bin/java java /usr/java/jre1.6.0_11/bin/java 1

jre-alternatives3-u810.png

Polecenie to może w jednym miejscu być zmienione jeżeli zmieni się wersja Javy i należy sprawdzić ścieżkę /usr/java/jre1.6.0_11/bin/java, wskazana ścieżka dotyczy instalacji tej konkretnej wersji Javy.

Wykonujemy ponownie polecenie:

sudo update-alternatives --config java

jre-alternatives3-u810.png

Przy pierwszej instalacji nie musimy niczego konfigurować. Sprawdzenie końcowej konfiguracji wykonujemy poleceniem:

java -version

java-after-u810.png

VM Java została zainstalowana prawidłowo.