Aby wygodnie korzystać ze strony należy włączyć w przeglądarce obsługę JavaScript.
W przypadku korzystania np. z dodatku NoScript należy odblokować skrypty na stronie.
AllSys

Instalacja Midnight Commander'a w systemie Linux

Midnight Commander odpowiednik historycznego Norton Commandera ( z wyglądu i działania ) lub dzisiejszego Total Commandera ( z działania ) jest bardzo przydatnym narzędziem w systemie Linux do edycji plików konfiguracyjnych oraz wszystkich operacji plikowych włącznie z nadawaniem praw dostępu itp.

W systemie Ubuntu Midnight Commandera instalujemy poleceniem sudo apt-get install mc w linii poleceń terminala, konsoli lub wywołując w środowisku graficznym Alt+F2 linię poleceń z zaznaczeniem, że polecenie ma być wykonane w oknie terminala - komputer pobierze plik z internetu i zainstaluje pakiet.

W systemie Fedora program instalujemy poleceniem sudo yum install mc wywołanym analogicznie jak w Ubuntu.

Wywołanie programu jest proste w terminalu wydajemy polecenie mc w przypadku pracy z lokalnymi prawami swojego użytkownika ograniczając się do działań na swoim koncie, lub sudo mc jeżeli pracować będziemy na poziomie administratora zmieniając pliki konfiguracyjne lub przeprowadzając inne prace administracyjne. Wywołać można też poprzez polecenie uruchom wywołane w środowisku graficznym klawiszami Alt+F2 nie zapominając zaznaczyć opcji uruchomienia w terminalu.

UWAGA : praca z poziomu administratora ( sudo, su ) w programie mc jest ryzykowna i zalecana jest szczególna uwaga podczas kopiowania, przenoszenia, usuwania i edycji plików szczególnie konfiguracyjnych. Przed każdą zmianą pliku konfiguracyjnego zalecane jest wykonanie jego kopii z sensowną zrozumiałą nazwą.

 Powrót do listy pytań