Aby wygodnie korzystać ze strony należy włączyć w przeglądarce obsługę JavaScript.
W przypadku korzystania np. z dodatku NoScript należy odblokować skrypty na stronie.
AllSys

  Zmiany w programie

Szczegóły w  aktualizacjach.


31/08/2023 r.

AllSys-3.6.5

Wersja 3.6.5 uwzględnia nowe wersje JDK 11,17 z długim wsparciem oraz bieżącej wersji 20, poprawiono uruchamianie aplikacji w środowisku Linux Gnome w wersji od 43.


20/08/2023 r.

AllSys-3.6.4

Wersja 3.6.4 poprawia skalowanie okien, szczególnie w systemie Linux z GNOME w wersji > 42. Poprawiono także błąd w wyliczeniach tabelki VAT faktur korekt pozostałych przy wybraniu rozliczenia faktury metodą netto/brutto.


27/02/2023 r.

AllSys-3.6.3

Wersja 3.6.3 wprowadza poprawkę do błędu dekodowania daty z opisu tabeli kursów NBP do nowego api NBP, błąd powodował spowolnienie pobierania kursu waluty.


26/02/2023 r.

AllSys-3.6.2

Wersja 3.6.2 wprowadza zmiany dotyczące pobierania kursów walut z NBP do starego systemu kursów walut z plikami xml i wprowadza dodatkową metodę ustalania kursów przez zapytania api NBP. Dodatkowo w aplikacji zmodernizowano usługi pobierania danych podmiotów z GUS usługą BIR1.1 oraz usługi weryfikacji danych Vies zgodnie z nowym api Komisji Europejskiej. Aplikacja została dostosowana do JDK w wersjach od 8 (1.8) do aktualnego JDK 19.0.x


30/11/2022 r.

AllSys-3.6.1

Wersja 3.6.1 aktualizuje komunikaty o bieżącej wersji Javy, dodaje nową stopę procentową. W przypadku instalacji / aktualizacji programu w systemie Windows 10/11 kiedy użytkownik zalogowany jest kontem online dodano tworzenie skrótu na pulpicie online ( w poprzednich wersjach instalatora, skrót do aplikacji na pulpicie dla kont online nie był tworzony ).