AllSys

  Zmiany w programie

Szczegóły w  aktualizacjach.


19/12/2018 r.

AllSys-3.4.8

Wersja 3.4.8 naprawia błąd powodujący brak możliwości uruchomienia programu po aktualizacji do wersji 3.4.7 w przypadku posiadania "ścieżki" instalacyjnej programu z nazwami folderów zawierających polskie znaki ( np. nazwa użytkownika z polskimi znakami, która jest częścią domyślnej "ścieżki" instalacyjnej ). Uwzględniono także możliwość uruchamiania w Javie 11 z pewnymi ograniczeniami, o których program informuje ( dotyczą: usługi regon, Vies, plików JPK ), wcześniej program przywieszał się na dłuższy moment uruchomiony w wersji Javy 11 przy próbie sprawdzenia NIP w regonie, Vies lub generacji plików JPK. Problem polskich znaków oraz znaków specjalnych został także rozwiązany w instalatorze aplikacji, gdzie uniemożliwiał instalację serwera Firebird SQL w systemie Windows oraz powodował błąd w przypadku uruchomienia instalatora bezpośrednio z przeglądarki Internet Explorer lub Edge.


13/12/2018 r.

AllSys-3.4.7

Wersja 3.4.7 wnosi bardzo dużo zmian szczególnie w obsłudze magazynu i faktur korekt magazynowych uwzględniających teraz automatyczne tworzenie dokumentów PZ/WZ do korekt. Aktualizacja zawiera również duże zmiany w fakturach korektach transportowych uwzględniając korekty waluty frachtu, zapłaty oraz możliwość tworzenia wielu faktur korekt do jednej faktury transportowej. Dodano możliwość rozliczania towarów dokumentami magazynowymi w fakturach pozostałych. Dla firm wystawiających rachunki, umożliwiono wystawianie rachunków w walucie oraz wydruk do pliku pdf. Wprowadzono kolejny eksport danych sprzedaży do programu Streamsoft Prestiż/PRO. Umożliwiono sprawdzanie kontrahentów przy wystawianiu faktur na stawce odwróconej NP dla kontrahenta z UE lub Odw. dla kontrahenta z Polski w rejestrze Vies i VAT oraz wydruk na fakturze informacji o weryfikacji statusu VAT.


12/11/2018 r.

AllSys-3.4.6

Wersja 3.4.6 jest efektem błyskawicznego wprowadzenia dnia wolnego 12-11-2018 r. , który został uwzględniony w widoku kalendarza. Aktualizacja zawiera zmianę w nazwie przycisku [ Konto VAT ] w fakturach i fakturach korygujących walutowych, przycisk nazywa się teraz [ Konto PLN ] i nie sugeruje, że przycisk służy do wprowadzenia konta VAT split payment a jedynie służy do wyboru innego konta w PLN drukowanego na fakturze w uwagach faktury.


18/02/2018 r.

AllSys-3.4.5

Wersja 3.4.5 programu została rozbudowana o pełną weryfikację VIES i statusu VAT podatnika w Ministerstwie Finansów. Dodano masową weryfikację kontrahentów VIES / VAT. Naprawiono i usprawniono faktury korekty w zakresie dodatkowych treści nie związanych z wyliczeniami. Dodano szybkie przeliczenie z waluty na PLN w pozycjach faktury transportowej. Poprawiono eksport sprzedaży do programu Ala oraz plików JPK_VAT.


31/01/2018 r.

AllSys-3.4.4

Wersja 3.4.4 programu została rozbudowana o obsługę nowej wersji pliku JPK_VAT (3), dodano JPK_WB, JPK_MAG. Dodano import kontrahentów z bazy GUS, dla ułatwienia weryfikacji i wprowadzania kontrahentów do programu. Wszystkie faktury korekty umożliwiają teraz dodatkowo wystawianie korekt do wszystkich treści nie związanych z wyliczeniami. Dodano obsługę słownika uwag do dokumentów oraz w dokumentach kasowych KP/KW umożliwiono prowadzenie numeracji miesięcznej. Program od wersji 3.4.4 działa poprawnie na najnowszej Javie 9.


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .