AllSys

  Zmiany w programie

Szczegóły w  aktualizacjach.


08/03/2020 r.

AllSys-3.5.5

Wersja 3.5.5 dodaje obsługę zamiany okresu rozliczeniowego w pozycjach faktury na kolejny podczas powielenia faktury lub faktur z usługami ciągłymi, zmodyfikowano także obsługę listy wyboru metody płatności oraz dodano nowe metody płatności związane z pośrednikami szybkich płatności online, poprawiono zgłoszone błędy.


06/01/2020 r.

AllSys-3.5.4

Wersja 3.5.4 dodaje obsługę nowego pliku JPK_FA (3) i związanych z tą wersją pliku JPK zamówień do faktur zaliczek oraz raportowaniu informacji o podzielonej płatności, zmodyfikowano obsługę faktur zaliczek oraz faktur rozliczających zaliczki, dodano także obsługę nr BDO na wydruku dokumentów, zmodyfikowano zamykanie miesiąca sprzedaży dla całości sprzedaży i związane z tym wydruki, poprawiono zgłoszone błędy.


06/11/2019 r.

AllSys-3.5.3

Wersja 3.5.3 naprawia błąd weryfikacji połączenia z serwerem NBP podczas pobierania kursów walut, błąd związany jest z brakiem nowego nadrzędnego certyfikatu Certum CA w repozytorium certyfikatów JDK Javy. Zmieniono także kwotę aktywującą mechanizm podzielonej płatności na wydrukach faktur na >= 15 000,01 zł.


03/11/2019 r.

AllSys-3.5.2

Wersja 3.5.2 dostosowuje program do mechanizmu podzielonej płatności, w fakturach pozostałych i magazynowych ( korektach także ) generowany jest odpowiedni komunikat na wydruku w przypadku kiedy wartość brutto faktury >=15 tys. PLN a faktura zawiera pozycje objęte tym mechanizmem. W przypadku różnych pozycji ( pozycje z mechanizmem podzielonej płatności i bez ) dodatkowo w komunikacie pojawiają się wartości brutto i VAT, które należy obowiązkowo wykonać podzielonym przelewem, w przypadku faktur rozliczanych w walucie z kontrahentem z Polski, wartości podziału przeliczane są na PLN. Należy odpowiednio w słowniku towarów magazynowych ustawić stawkę VAT i ustalić czy towar jest objęty tym mechanizmem ( identycznie w słowniku usług ). W fakturach transportowych, korektach transportowych oraz zleceniach transportowych zwiększono ilość znaków w polach uwagi i pozycji.


18/08/2019 r.

AllSys-3.5.1

Wersja 3.5.1 naprawia błędy z wersji 3.5.0 dotyczące rozchodu towaru w magazynie, wystawiania BO oraz sumowaniu różnic kursowych w rozbitych pozycjach wyciągu bankowego na kilku rozliczanych dokumentach do zapłaty w raporcie zbiorczych różnic kursowych. Ułatwiono wystawianie faktur na podstawie WZ oraz WZ na podstawie faktur z pozycjami magazynowymi w przypadku wystawiania dokumentów w luce numeracyjnej.