Aby wygodnie korzystać ze strony należy włączyć w przeglądarce obsługę JavaScript.
W przypadku korzystania np. z dodatku NoScript należy odblokować skrypty na stronie.
AllSys

  Zmiany w programie

Szczegóły w  aktualizacjach.


26/11/2021 r.

Zmiana organizacyjna

W związku z przeniesieniem majątkowych praw autorskich do własności programu AllSys i produktów powiązanych z firmy Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "WINSOFT" Krzysztof Kolasa do firmy Winsoft Sp. z o.o. wszelkie zobowiązania dotyczące programu AllSys: wydawania aktualizacji, nowych wersji programu oraz wsparcia technicznego od dnia 26-11-2021 r. przejęła firma Winsoft Sp. z o.o., zmiany te nie mają wpływu na obsługę użytkowników programu nie zmieniają także zasad licencjonowania programu dla użytkowników posiadających zakupione wsparcie w formie aktualizacji czasowych. Szczegółowe dane firmy Winsoft Sp. z o.o.


29/10/2020 r.

AllSys-3.5.8

Wersja 3.5.8 wprowadza obsługę eksportu danych z kodami GTU i opisami sprzedaży JPK_V7 do programów KPiR Ala i KH Prestiż/PRO firmy Streamsoft. Dodano generowanie ewidencji sprzedaży z kodami GTU i opisami sprzedaży w nowej wersji plików JPK_V7M i JPK_V7K. Podczas dodawania i edycji towarów w magazynie oraz towarów i usług w słownikach można przeszukać dołączony załącznik nr 15 ustawy o VAT czy nie zawiera towarów/usług opisanych kodami GTU lub kodem MPP ( mechanizm podzielonej płatności ) i ustawić kody GTU i MPP z poziomu wyboru pozycji w oknie wyszukiwania pozycji załącznika. Do faktur terminowych ( na przelew ) dla kontrahenta z Polski dodano wydruk kodu płatności QR 2D do mobilnych aplikacji bankowych. Uproszczono wyszukiwanie kontrahenta, kontrahentów można teraz wyszukać także po miejscowości, kodzie pocztowym, nr telefonu, fax'u oraz email ( dane muszą być wprowadzone w bazie danych ). Dokonano poprawek w komunikatach dotyczących pro form i faktur pozostałych, naprawiono zgłoszone problemy.


01/10/2020 r.

AllSys-3.5.7

Wersja 3.5.7 wprowadza zmiany związane z plikiem JPK_V7 i nowym obowiązkiem raportowania kodów GTU i rodzaju transakcji w dokumentach sprzedaży. Do okna obsługi kontrahenta dodano zakładkę Rachunki w której widoczne będą zgłoszone do białej listy rachunki bankowe ( uzupełniane podczas sprawdzania statusu VAT kontrahenta ). Ułatwiono wyszukiwanie kontrahenta po nr NIP, jeżeli nie jest wiadomo czy posiada znak "-" w nr. Dodano kalkulator do rozliczenia wielu dokumentów w różnych walutach jedną kwotą, poprawiono inne drobne błędy.


30/07/2020 r.

AllSys-3.5.6

Wersja 3.5.6 wprowadza jednoczesne rozliczanie płatności w wielu walutach za faktury i korekty. Poprawiona została obsługa sprawdzania kontrahenta z UE w rejestrze Vies oraz z Polski w rejestrze GUS. Sprawdzanie podatnika VAT z Polski wykonywane jest teraz na białej liście Ministerstwa Finansów, podczas sprawdzania kontrahenta na potrzeby automatycznego księgowania wyciągów pobierane są rachunki bankowe danego kontrahenta z białej listy. Wprowadzono dodatkowe sprawdzenie poprawności danych podczas powielania faktur pozostałych na kolejny okres rozliczeniowy. Poprawiono tworzenie skrótu na pulpicie systemu macOS, poprawiono inne zgłoszone błędy.


08/03/2020 r.

AllSys-3.5.5

Wersja 3.5.5 dodaje obsługę zamiany okresu rozliczeniowego w pozycjach faktury na kolejny podczas powielenia faktury lub faktur z usługami ciągłymi, zmodyfikowano także obsługę listy wyboru metody płatności oraz dodano nowe metody płatności związane z pośrednikami szybkich płatności online, poprawiono zgłoszone błędy.