Aby wygodnie korzystać ze strony należy włączyć w przeglądarce obsługę JavaScript.
W przypadku korzystania np. z dodatku NoScript należy odblokować skrypty na stronie.
AllSys

  Zmiany w programie

Szczegóły w  aktualizacjach.


30/11/2022 r.

AllSys-3.6.1

Wersja 3.6.1 aktualizuje komunikaty o bieżącej wersji Javy, dodaje nową stopę procentową. W przypadku instalacji / aktualizacji programu w systemie Windows 10/11 kiedy użytkownik zalogowany jest kontem online dodano tworzenie skrótu na pulpicie online ( w poprzednich wersjach instalatora, skrót do aplikacji na pulpicie dla kont online nie był tworzony ).


15/08/2022 r.

AllSys-3.6.0

Wersja 3.6.0 naprawia generowanie plików JPK_FA (3) i JPK_FA (4) oraz rozpoznawanie nazwy hosta na potrzeby przydziału licencji w systemach macOS.


17/07/2022 r.

AllSys-3.5.9

Wersja 3.5.9 wprowadza nowe wersje plików JPK, aktualne znaczniki do procedur JPK, liczne zmiany i poprawki usprawniające obsługę programu. Program od wersji 3.5.9 jest dostosowany w pełni do obsługi serwera SQL Firebird 3.0.X, który od tej wersji staje się serwerem domyślnym podczas instalacji programu ( zalecana jest migracja danych z wersji serwera 2.5.X do 3.0.X ), wprowadzono systemową archiwizację baz danych do zabezpieczania danych oraz pomocną przy migracji baz danych do nowej wersji serwera Firebird, poprawiono także zgłaszane błędy i dodano usprawnienia.


26/11/2021 r.

Zmiana organizacyjna

W związku z przeniesieniem majątkowych praw autorskich do własności programu AllSys i produktów powiązanych z firmy Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "WINSOFT" Krzysztof Kolasa do firmy Winsoft Sp. z o.o. wszelkie zobowiązania dotyczące programu AllSys: wydawania aktualizacji, nowych wersji programu oraz wsparcia technicznego od dnia 26-11-2021 r. przejęła firma Winsoft Sp. z o.o., zmiany te nie mają wpływu na obsługę użytkowników programu nie zmieniają także zasad licencjonowania programu dla użytkowników posiadających zakupione wsparcie w formie aktualizacji czasowych. Szczegółowe dane firmy Winsoft Sp. z o.o.


29/10/2020 r.

AllSys-3.5.8

Wersja 3.5.8 wprowadza obsługę eksportu danych z kodami GTU i opisami sprzedaży JPK_V7 do programów KPiR Ala i KH Prestiż/PRO firmy Streamsoft. Dodano generowanie ewidencji sprzedaży z kodami GTU i opisami sprzedaży w nowej wersji plików JPK_V7M i JPK_V7K. Podczas dodawania i edycji towarów w magazynie oraz towarów i usług w słownikach można przeszukać dołączony załącznik nr 15 ustawy o VAT czy nie zawiera towarów/usług opisanych kodami GTU lub kodem MPP ( mechanizm podzielonej płatności ) i ustawić kody GTU i MPP z poziomu wyboru pozycji w oknie wyszukiwania pozycji załącznika. Do faktur terminowych ( na przelew ) dla kontrahenta z Polski dodano wydruk kodu płatności QR 2D do mobilnych aplikacji bankowych. Uproszczono wyszukiwanie kontrahenta, kontrahentów można teraz wyszukać także po miejscowości, kodzie pocztowym, nr telefonu, fax'u oraz email ( dane muszą być wprowadzone w bazie danych ). Dokonano poprawek w komunikatach dotyczących pro form i faktur pozostałych, naprawiono zgłoszone problemy.