Aby wygodnie korzystać ze strony należy włączyć w przeglądarce obsługę JavaScript.
W przypadku korzystania np. z dodatku NoScript należy odblokować skrypty na stronie.
AllSys

  Zmiany w programie

Szczegóły w  aktualizacjach.


27/02/2023 r.

AllSys-3.6.3

Wersja 3.6.3 wprowadza poprawkę do błędu dekodowania daty z opisu tabeli kursów NBP do nowego api NBP, błąd powodował spowolnienie pobierania kursu waluty.


26/02/2023 r.

AllSys-3.6.2

Wersja 3.6.2 wprowadza zmiany dotyczące pobierania kursów walut z NBP do starego systemu kursów walut z plikami xml i wprowadza dodatkową metodę ustalania kursów przez zapytania api NBP. Dodatkowo w aplikacji zmodernizowano usługi pobierania danych podmiotów z GUS usługą BIR1.1 oraz usługi weryfikacji danych Vies zgodnie z nowym api Komisji Europejskiej. Aplikacja została dostosowana do JDK w wersjach od 8 (1.8) do aktualnego JDK 19.0.x


30/11/2022 r.

AllSys-3.6.1

Wersja 3.6.1 aktualizuje komunikaty o bieżącej wersji Javy, dodaje nową stopę procentową. W przypadku instalacji / aktualizacji programu w systemie Windows 10/11 kiedy użytkownik zalogowany jest kontem online dodano tworzenie skrótu na pulpicie online ( w poprzednich wersjach instalatora, skrót do aplikacji na pulpicie dla kont online nie był tworzony ).


15/08/2022 r.

AllSys-3.6.0

Wersja 3.6.0 naprawia generowanie plików JPK_FA (3) i JPK_FA (4) oraz rozpoznawanie nazwy hosta na potrzeby przydziału licencji w systemach macOS.


17/07/2022 r.

AllSys-3.5.9

Wersja 3.5.9 wprowadza nowe wersje plików JPK, aktualne znaczniki do procedur JPK, liczne zmiany i poprawki usprawniające obsługę programu. Program od wersji 3.5.9 jest dostosowany w pełni do obsługi serwera SQL Firebird 3.0.X, który od tej wersji staje się serwerem domyślnym podczas instalacji programu ( zalecana jest migracja danych z wersji serwera 2.5.X do 3.0.X ), wprowadzono systemową archiwizację baz danych do zabezpieczania danych oraz pomocną przy migracji baz danych do nowej wersji serwera Firebird, poprawiono także zgłaszane błędy i dodano usprawnienia.