AllSys

  Zmiany w programie

Szczegóły w  aktualizacjach.


18/08/2019 r.

AllSys-3.5.1

Wersja 3.5.1 naprawia błędy z wersji 3.5.0 dotyczące rozchodu towaru w magazynie, wystawiania BO oraz sumowaniu różnic kursowych w rozbitych pozycjach wyciągu bankowego na kilku rozliczanych dokumentach do zapłaty w raporcie zbiorczych różnic kursowych. Ułatwiono wystawianie faktur na podstawie WZ oraz WZ na podstawie faktur z pozycjami magazynowymi w przypadku wystawiania dokumentów w luce numeracyjnej.


27/06/2019 r.

AllSys-3.5.0

Wersja 3.5.0 wprowadza nową wersję pliku JPK_FA(2) obowiązującą od 01-07-2019r. ( firmy, które nie wykupiły aktualizacji programu obejmującej wersję 3.5.0 nie będą mogły w przypadku wezwania przez US złożyć prawidłowego pliku JPK_FA do kontroli ). Poprzedniej wersji programu nie można było uruchomić w systemie Mac OS X, spowodowane było to błędem JDK dla tego systemu, wprowadzona nowa funkcja skalowania aplikacji do rozdzielczości ekranu nie działała prawidłowo w tym systemie, błąd został naprawiony.  Wprowadzono zbiorcze zestawienie różnic kursowych dla rachunków bankowych w walutach, w module MAGAZYN do wszystkich dokumentów magazynowych wprowadzono datę dostawy towaru, poprawiono inne wykryte błędy w programie.


14/04/2019 r.

AllSys-3.4.9

Wersja 3.4.9 umożliwia skalowanie programu oraz import wyciągów bankowych, dodano firmę Amazon.com Inc. jako kolejnego producenta Javy kompatybilnej z programem AllSys, w przypadku tego producenta należy instalować produkt o nazwie "Amazon Corretto 8" jest to odpowiednik Javy 8 (1.8) firmy Oracle Inc. wspierany przez firmę Amazon do 2023 r. zmiana ta podyktowana jest wprowadzeniem od kwietnia 2019 r. wyłącznie komercyjnej wersji Javy 8 przez firmę Oracle Inc., dodano pełną weryfikację numerów NIP wszystkich państw UE, poprawiono wydruk numerów kont bankowych na fakturach i korektach, dodano za numerem walutę rachunku, dodano dodatkową weryfikację znaków diakrytycznych różnych państw i ich konwersję w celu poprawnego generowania wydruków oraz plików JPK, poprawiono wykryte błędy.


19/12/2018 r.

AllSys-3.4.8

Wersja 3.4.8 naprawia błąd powodujący brak możliwości uruchomienia programu po aktualizacji do wersji 3.4.7 w przypadku posiadania "ścieżki" instalacyjnej programu z nazwami folderów zawierających polskie znaki ( np. nazwa użytkownika z polskimi znakami, która jest częścią domyślnej "ścieżki" instalacyjnej ). Uwzględniono także możliwość uruchamiania w Javie 11 z pewnymi ograniczeniami, o których program informuje ( dotyczą: usługi regon, Vies, plików JPK ), wcześniej program przywieszał się na dłuższy moment uruchomiony w wersji Javy 11 przy próbie sprawdzenia NIP w regonie, Vies lub generacji plików JPK. Problem polskich znaków oraz znaków specjalnych został także rozwiązany w instalatorze aplikacji, gdzie uniemożliwiał instalację serwera Firebird SQL w systemie Windows oraz powodował błąd w przypadku uruchomienia instalatora bezpośrednio z przeglądarki Internet Explorer lub Edge.


13/12/2018 r.

AllSys-3.4.7

Wersja 3.4.7 wnosi bardzo dużo zmian szczególnie w obsłudze magazynu i faktur korekt magazynowych uwzględniających teraz automatyczne tworzenie dokumentów PZ/WZ do korekt. Aktualizacja zawiera również duże zmiany w fakturach korektach transportowych uwzględniając korekty waluty frachtu, zapłaty oraz możliwość tworzenia wielu faktur korekt do jednej faktury transportowej. Dodano możliwość rozliczania towarów dokumentami magazynowymi w fakturach pozostałych. Dla firm wystawiających rachunki, umożliwiono wystawianie rachunków w walucie oraz wydruk do pliku pdf. Wprowadzono kolejny eksport danych sprzedaży do programu Streamsoft Prestiż/PRO. Umożliwiono sprawdzanie kontrahentów przy wystawianiu faktur na stawce odwróconej NP dla kontrahenta z UE lub Odw. dla kontrahenta z Polski w rejestrze Vies i VAT oraz wydruk na fakturze informacji o weryfikacji statusu VAT.


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .