Aby wygodnie korzystać ze strony należy włączyć w przeglądarce obsługę JavaScript.
W przypadku korzystania np. z dodatku NoScript należy odblokować skrypty na stronie.
AllSys

Zastosowanie AllSys w kasie i banku

Funkcjonalność modułu KASABANK:

  • obsługa dokumentacji kasowej KP/KW, raportów kasowych dla wielu kas i walut,
  • automatyczne rozliczanie wpłat i dokumentów,
  • rejestracja wyciągów bankowych, rozliczenie kontrahentów,
  • rozliczanie dokumentów sprzedażowych dokumentami kasowymi i bankowymi,
  • obliczanie odsetek dla należności przeterminowanych,
  • zestawienia sald kontrahentów,
  • zestawienia dokumentów z terminami zapłaty,
  • zestawienia dokumentów z przekroczonymi terminami i wyliczonymi odsetkami,
  • naliczanie różnic kursowych podczas rejestracji pozycji wyciągu bankowego.

Zastosowanie w prowadzeniu kas gotówkowych i rejestracji wyciągów bankowych

kasabank01.png

Okno obsługujące kasy i dokumenty kasowe KP / KW

kasabank02.png

Okno edycyjne nowego dokumentu KP

kasabank03.png

Przykładowy wydruk dokumentu KP

kasabank04.png

Okno z raportem kasowym, dodanie nowego dokumentu z poziomu raportu kasowego

kasabank05.png

Edycja innego ( zewnętrznego ) dokumentu kasowego wypłaty gotówki

kasabank06.png

Okno edycji raportu kasowego

kasabank07.png

Przykładowy wydruk raportu kasowego

kasabank08.png

Okno obsługi wyciągów bankowych dla zarejestrowanych kont bankowych w programie

kasabank09.png

Edycja wyciągu bankowego

kasabank10.png

Dodanie nowej operacji do wyciągu bankowego