Aby wygodnie korzystać ze strony należy włączyć w przeglądarce obsługę JavaScript.
W przypadku korzystania np. z dodatku NoScript należy odblokować skrypty na stronie.
AllSys

Instalacja Firebird SQL Linux

Instalator programu AllSys 0d wersji 3.4.0 umożliwia automatyczną instalację poprawnej wersji serwera SQL Firebird, opis poniżej umożliwia samodzielną instalację serwera.


Aktualna wersja serwera SQL Firebird 2.5.9 do pobrania dla systemu Linux 32 bit:

FirebirdSS-2.5.9.27139-0.i686.tar.gz

Aktualna wersja serwera SQL Firebird 3.0.10 do pobrania dla systemu Linux 32 bit (AllSys>=3.5.9):

Firebird-3.0.10.33601-0.i686.tar.gz

Aktualna wersja serwera SQL Firebird 2.5.9 do pobrania dla systemu Linux 64 bit:

FirebirdSS-2.5.9.27139-0.amd64.tar.gz

Aktualna wersja serwera SQL Firebird 3.0.10 do pobrania dla systemu Linux 64 bit (AllSys>=3.5.9):

Firebird-3.0.10.33601-0.amd64.tar.gz


( Wersję posiadanego systemu można sprawdzić poleceniem: uname -i w terminalu, odpowiedź: x86_64 - system 64 bit, i386 lub i686 - system 32 bit )

Przed instalacją samodzielnie pobranego serwera należy doinstalować brakujące biblioteki przykładowe polecenia dla debiana, ubuntu:

sudo apt -y install libncurses5 libtommath1

oraz dodać brakujący link do biblioteki poleceniem dla wersji 64bit systemu):

sudo ln -s libtommath.so.1 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libtommath.so.0

Instalacja serwera SQL Firebird 2.x w systemie Ubuntu 8.10 polega na zainstalowaniu i skonfigurowaniu gotowego pakietu deb z repozytorium Ubuntu.

firebird1-u810.png

Instalujemy Firebirda poleceniem:

sudo apt-get install firebird2.0-super

firebird2-u810.png

Polecenie instalacji zainstaluje Firebirda i dodatkowe wymagane pakiety.

firebird3-u810.png

Do uruchomienia Firebirda wymagane jest wykonanie wstępnej konfiguracji poleceniem:

sudo dpkg-reconfigure firebird2.0-super

firebird4-u810.png

Potwierdzamy załączenie serwera Firebird ( domyślnie jest wyłączony ) zaznaczając Tak i wciskając enter.

firebird5-u810.png

Uzyskujemy szczegółowe informacje na temat użytkownika SYSDBA oraz zmiany hasła.

W przypadku wprowadzenia nowego hasła, wpisujemy do pola, jeżeli nie chcemy zmiany możemy odczytać wygenerowane automatycznie hasło z pliku /etc/firebird/2.0/SYSDBA.password wtedy wciskamy enter bez wprowadzania nowego hasła.

firebird7-u810.png

Konfiguracja Firebirda została zakończona a serwer uruchomiony.

Sprawdzenie czy baza jest uruchomiona poleceniem: ps -u firebird

firebird8-u810.png

Jeżeli polecenie nie wyświetli powyższych procesów należy uruchomić Firebirda poleceniem:

sudo /etc/init.d/firebird2.0-super restart

Po zainstalowaniu Firebirda należy w wybranym miejscu stworzyć miejsce na bazy danych Firebirda, w programie AllSys zalecana jest ścieżka: /var/local/db ( ścieżka ta jest pierwszą ścieżką domyślną sprawdzaną po podaniu samej nazwy bazy w systemach Linux ).

Lokalizacja miejsca na bazy danych wybierana jest indywidualnie i zależy od wielu czynników ( np. bezpieczeństwa danych, systemu ). W najprostszych przypadkach czyli instalacja na komputerze na którym jednocześnie będziemy pracować jest to wskazana lokalizacja. Tworzymy nowy folder, nadajemy mu uprawnienia grupy i użytkownika firebird, prawa dostępu 770, usuwamy SGID:

sudo mkdir -p /var/lib/firebird/2.5/data

sudo chown -R firebird:firebird /var/lib/firebird

sudo chmod -R 770 /var/lib/firebird

sudo chmod -R a-s /var/lib/firebird

W przypadku utraty hasła dla użytkownika SYSDBA zawsze można przeprowadzić ponownie proces rekonfiguracji poleceniem sudo dpkg-reconfigure firebird2.0-super i wprowadzić nowe hasło.

Jest to zalecana metoda zmiany hasła, gdyż synchronizuje ona jednocześnie hasło w bazie security2.fdb Firebirda i w pliku /etc/firebird/2.0/SYSDBA.password.

UWAGA: W przypadku zmiany hasła użytkownika SYSDBA w programie AllSys lub narzędziem gsec, należy ręcznie wprowadzić zmiany w pliku /etc/firebird/2.0/SYSDBA.password.

Zmienna ISC_USER i ISC_PASSWORD z pliku SYSDBA.password mogą być użyte np. w programach automatycznych kopii baz danych bez podawania jawnie hasła lub innych procesach związanych z Firebirdem.

Do konfiguracji i użytkowania baz danych w programie AllSys istotne będą:

  • stworzona ścieżka lokalizacji baz danych w tym przypadku /var/lib/firebird/2.5/data.
  • hasło administratora bazy danych, użytkownika SYSDBA. Hasło to będzie potrzebne do administrowania użytkownikami programu AllSys opartego na zabezpieczeniach serwera Firebird ( nowa baza użytkowników i praw dostępu security2.fdb w wersji 2.0.x Firebirda ).