Aby wygodnie korzystać ze strony należy włączyć w przeglądarce obsługę JavaScript.
W przypadku korzystania np. z dodatku NoScript należy odblokować skrypty na stronie.
AllSys

Instalacja Firebird SQL Linux

Instalacja serwera SQL Firebird 2.x w systemie Ubuntu 8.10 polega na zainstalowaniu i skonfigurowaniu gotowego pakietu deb z repozytorium Ubuntu.

firebird1-u810.png

Instalujemy Firebirda poleceniem:

sudo apt-get install firebird2.0-super

firebird2-u810.png

Polecenie instalacji zainstaluje Firebirda i dodatkowe wymagane pakiety.

firebird3-u810.png

Do uruchomienia Firebirda wymagane jest wykonanie wstępnej konfiguracji poleceniem:

sudo dpkg-reconfigure firebird2.0-super

firebird4-u810.png

Potwierdzamy załączenie serwera Firebird ( domyślnie jest wyłączony ) zaznaczając Tak i wciskając enter.

firebird5-u810.png

Uzyskujemy szczegółowe informacje na temat użytkownika SYSDBA oraz zmiany hasła.

W przypadku wprowadzenia nowego hasła, wpisujemy do pola, jeżeli nie chcemy zmiany możemy odczytać wygenerowane automatycznie hasło z pliku /etc/firebird/2.0/SYSDBA.password wtedy wciskamy enter bez wprowadzania nowego hasła.

firebird7-u810.png

Konfiguracja Firebirda została zakończona a serwer uruchomiony.

Sprawdzenie czy baza jest uruchomiona poleceniem: ps -u firebird

firebird8-u810.png

Jeżeli polecenie nie wyświetli powyższych procesów należy uruchomić Firebirda poleceniem:

sudo /etc/init.d/firebird2.0-super restart

Po zainstalowaniu Firebirda należy w wybranym miejscu stworzyć miejsce na bazy danych Firebirda, w programie AllSys zalecana jest ścieżka: /var/local/db ( ścieżka ta jest pierwszą ścieżką domyślną sprawdzaną po podaniu samej nazwy bazy w systemach Linux ).

Lokalizacja miejsca na bazy danych wybierana jest indywidualnie i zależy od wielu czynników ( np. bezpieczeństwa danych, systemu ). W najprostszych przypadkach czyli instalacja na komputerze na którym jednocześnie będziemy pracować jest to wskazana lokalizacja. Tworzymy nowy folder, nadajemy mu uprawnienia grupy i użytkownika firebird, prawa dostępu 770, usuwamy SGID:

sudo mkdir -p /var/lib/firebird/2.5/data

sudo chown -R firebird:firebird /var/lib/firebird

sudo chmod -R 770 /var/lib/firebird

sudo chmod -R a-s /var/lib/firebird

W przypadku utraty hasła dla użytkownika SYSDBA zawsze można przeprowadzić ponownie proces rekonfiguracji poleceniem sudo dpkg-reconfigure firebird2.0-super i wprowadzić nowe hasło.

Jest to zalecana metoda zmiany hasła, gdyż synchronizuje ona jednocześnie hasło w bazie security2.fdb Firebirda i w pliku /etc/firebird/2.0/SYSDBA.password.

UWAGA: W przypadku zmiany hasła użytkownika SYSDBA w programie AllSys lub narzędziem gsec, należy ręcznie wprowadzić zmiany w pliku /etc/firebird/2.0/SYSDBA.password.

Zmienna ISC_USER i ISC_PASSWORD z pliku SYSDBA.password mogą być użyte np. w programach automatycznych kopii baz danych bez podawania jawnie hasła lub innych procesach związanych z Firebirdem.

Do konfiguracji i użytkowania baz danych w programie AllSys istotne będą:

  • stworzona ścieżka lokalizacji baz danych w tym przypadku /var/lib/firebird/2.5/data.
  • hasło administratora bazy danych, użytkownika SYSDBA. Hasło to będzie potrzebne do administrowania użytkownikami programu AllSys opartego na zabezpieczeniach serwera Firebird ( nowa baza użytkowników i praw dostępu security2.fdb w wersji 2.0.x Firebirda ).