Aby wygodnie korzystać ze strony należy włączyć w przeglądarce obsługę JavaScript.
W przypadku korzystania np. z dodatku NoScript należy odblokować skrypty na stronie.
AllSys

Aplikacja dla Windows, macOS, Linux

Program udostępniany jest do instalacji w pełnej wersji, zawierającej wszystkie moduły z ograniczeniem w ilości wystawianych dokumentów w miesiącu w zależności od modułu ( np. faktury do 5 ), program bez zakupionej licencji nie ma ograniczeń czasowych, niewielkie podmioty gospodarcze ( np. samozatrudnienie ) mogą korzystać z programu legalnie i za darmo w ramach tych ograniczeń, pozostałe firmy mogą ocenić działanie programu przed zakupem pełnej licencji na wybrane moduły.

Program AllSys służy do tworzenia i obsługi dokumentacji:

 • obsługi klienta - relacji z klientami ( CRM ), zdefiniowane zadania, przebieg ich realizacji, zarejestrowane kontakty z klientem, alerty i powiadomienia, raporty z realizacji zadania, śledzenie bieżących zmian,
 • transportowej - zlecenia transportowe, faktury i korekty faktur dostosowane do usług transportowych w podziale na transport, spedycję, unię, rejestry sprzedaży i zestawienia faktur, rozliczenia faktur w dowolnej walucie, płatności w PLN, EUR, USD, GBP,
 • sprzedaży - faktury i faktury korekty do sprzedaży pozostałej dla kontrahenta z Polski i UE np. usług, towarów nie objętych magazynem ( np. środki trwałe, usługi itp. ) moduł umożliwia powielanie faktur (np. przy stałych usługach) na kolejne okresy rozliczeniowe, wydruk masowy dokumentów, rejestry i zestawienia sprzedaży. Faktury mogą być wystawiane w walucie płatności PLN, EUR, USD, GBP ( zgodnie z wymogami ustawy o VAT z przeliczeniem podatku VAT w PLN ), wystawianie dokumentów od wartości brutto lub netto, faktury podzielone są na krajowe i UE. Wystawianie faktur pro forma dla kontrahenta z Polski lub UE z oddzielną numeracją oraz w walutach, wystawianie faktury bezpośrednio z faktury pro forma,
 • magazynowej - prowadzenie wielu magazynów z towarami rozliczanymi dokumentami magazynowymi i z nieskończonymi stanami, niezależne rozliczanie i zamykanie magazynów, możliwość ustalania cen poszczególnych towarów dla wybranych kontrahentów, indywidualnych rabatów lub zwyżek dla kontrahenta, łatwa obsługa nie wymagająca dokładnej znajomości pracy magazynu, możliwość wystawiania faktury z wielu WZ oraz wystawienia faktury z automatycznym wystawieniem WZ po wystawieniu faktury. Wystawienia PZ, WZ i faktur od wartości netto lub brutto. PZ i WZ wystawiane tylko z ilościami lub ilościami i wartościami. Możliwość wystawiania faktur dla kontrahenta z UE, faktury można wystawiać bezpośrednio po wystawieniu tworzone jest WZ ( jedno lub kilka ) lub z WZ ( także wielu WZ dla kliku kontrahentów jednocześnie ) w wybranej walucie i rodzaju faktury. Fakturowanie uwzględnia przekroczenie limitu 20 tys. PLN sprzedaży netto dla jednego kontrahenta dla wybranych towarów ( nowelizacja ustawy o VAT obowiązująca od 01-07-2015 r. ),
 • zakupów (kosztów) - obsługa rejestrów i dokumentów wewnętrznych ( zastępujących faktury wewnętrzne ) nabycia usług i towarów w UE,
 • kasowej i bankowej - obsługa dokumentów KP/KW, innych wpłat i wypłat, wyciągów bankowych, raportów kasowych, możliwość prowadzenia wielu kas w różnych walutach, rozksięgowania wyciągów bankowych oraz pełne rozliczenia z kontrahentami, raporty z rozliczenia kontrahentów ( salda ) oraz niezapłaconych dokumentów, obliczanie odsetek od należności.

Aplikacja należy do klasy desktop, czyli do poprawnej minimalnej konfiguracji wymaganej do działania programu wystarczy komputer z systemem Windows / Linux / macOS bez podłączonej sieci komputerowej i specjalnego dedykowanego serwera. Zalecane jest podłączenie komputera do internetu w celu aktualizacji aplikacji, pobierania kursów walut i stóp procentowych z NBP, danych kontrahentów z GUS, statusu oraz danych firmy z rejestru Komisji Europejskiej Vies oraz statusu VAT podatnika w Ministerstwie Finansów. Konfiguracja taka idealnie sprawdza się u małych przedsiębiorców.

Aplikacja posiada jeden instalator do trzech systemów: Windows, Linux, macOS, nie ma potrzeby pobierania kilku instalatorów do danego systemu. Instalacja przebiega dokładnie tak samo we wszystkich systemach z uwzględnieniem specyfikacji danego systemu. Aktualizacje i nowe wersje programu zawsze tworzone są w tym samym czasie dzięki temu rozwiązaniu. Aplikacja nie wymaga praw administratora do instalacji i aktualizacji, ponieważ instaluje się w folderze domowym użytkownika.

Program może działać w mieszanym środowisku sieciowym, dla przykładu usługę baz danych SQL Firebird można zainstalować na serwerze Linux, a stanowiska na komputerach z Linux'em, Windows lub macOS nie ma tutaj żadnych ograniczeń.

Zastosowanie na wielu stanowiskach także nie stanowi dla programu żadnego problemu, dzięki zastosowaniu nowoczesnej bazy danych SQL Firebird w wersji 3.0.x oraz wykorzystaniu transakcji w obsłudze danych, można bez problemu pracować na wielu stanowiskach. Jedyne ograniczenie jakie wtedy istnieje i ma wpływ na komfort pracy to wydajność dedykowanego serwera na którym zainstalowany jest Firebird.

Zastosowany język programowania ( Java JDK 8, środowisko programistyczne Eclipse ), baza danych SQL Firebird 3.0.x, narzędzie raportujące JasperReports powoduje, że możliwości rozbudowy programu o nowe funkcję są nieograniczone i zależą tylko i wyłącznie od realizacji w kolejnych wersjach programu pomysłów i wymagań zgłaszanych przez użytkowników aplikacji AllSys.

Wymagania systemowe:

 • system Windows : 7, 8, 8.1, 10, 11; Linux : Ubuntu, Fedora , itd.; macOS od wersji 10.8.x Mountain Lion,
 • zainstalowany JDK w wersji 8 dla programu od wersji 3.4.3 w wersji 32/64 bitowej:
 Java   AllSys od   AllSys do 
1.6 3.0.0 3.3.4
1.7 3.3.5 3.4.2
1.8 3.4.3 3.6.1
1.8 - 21 3.6.2 -


 • serwer SQL Firebird w wersji 3.0.x od wersji 3.5.9 zainstalowany na lokalnym komputerze lub dedykowanym serwerze z dowolnym systemem ( także vps w przypadku dostępu do danych przez internet z dowolnego miejsca ).
 Firebird SQL serwer   AllSys od   AllSys do 
2.0.x / 2.1.x 3.0.0 3.2.7
2.5.x 3.2.8 3.5.8
2.5.x / 3.0.x 3.5.9 -

Wymagania sprzętowe:

 • Procesor > 1 GHz,
 • Pamięć RAM > 2 GB,
 • Dysk co najmniej 150 MB wolnego miejsca,
 • Zajętość dysku twardego przy instalacji na tym samym komputerze serwera SQL zależna jest od ilości gromadzonych danych, przy pracy początkowej bezpieczna wielkość to 50 MB przy założeniu 1-3 baz danych ( początkowa wielkość bazy danych około 10 MB ).