Program AllSys służy do tworzenia i obsługi dokumentacji :

  • obsługi klienta - relacji z klientami (CRM), zdefiniowane zadania, przebieg ich realizacji, zarejestrowane kontakty z klientem, alerty i powiadomienia, raporty z realizacji zadania, śledzenie bieżących zmian.
  • transportowej - zlecenia transportowe, faktury i korekty faktur dostosowane do usług transportowych w podziale na transport, spedycję, unię, rejestry sprzedaży i zestawienia faktur, rozliczenia faktur w dowolnej walucie, płatności w PLN, EUR, USD, GBP
  • sprzedaży - faktury i faktury korekty do sprzedaży pozostałej dla kontrahenta z Polski i UE np. usług, towarów nie objętych magazynem (np. środki trwałe, usługi itp.) moduł umożliwia powielanie faktur (np. przy stałych usługach) na kolejne okresy rozliczeniowe, wydruk masowy dokumentów, rejestry i zestawienia sprzedaży. Faktury mogą być wystawiane w walucie płatności PLN, EUR, USD, GBP (zgodnie z wymogami ustawy o VAT z przeliczeniem podatku VAT w PLN), wystawianie dokumentów od wartości brutto lub netto, faktury podzielone są na krajowe i UE. Wystawianie faktur pro forma dla kontrahenta z Polski lub UE z oddzielną numeracją oraz w walutach, wystawianie faktury bezpośrednio z faktury pro forma
  • magazynowej - prowadzenie wielu magazynów z towarami rozliczanymi dokumentami magazynowymi i z nieskończonymi stanami, niezależne rozliczanie i zamykanie magazynów, możliwość ustalania cen poszczególnych towarów dla wybranych kontrahentów, indywidualnych rabatów lub zwyżek dla kontrahenta, łatwa obsługa nie wymagająca dokładnej znajomości pracy magazynu, możliwość wystawiania faktury z wielu WZ oraz wystawienia faktury z automatycznym wystawieniem WZ po wystawieniu faktury. Wystawienia PZ, WZ i faktur od wartości netto lub brutto. PZ i WZ wystawiane tylko z ilościami lub ilościami i wartościami. Możliwość wystawiania faktur dla kontrahenta z UE, faktury można wystawiać bezpośrednio po wystawieniu tworzone jest WZ ( jedno lub kilka ) lub z WZ ( także wielu WZ dla kliku kontrahentów jednocześnie ) w wybranej walucie i rodzaju faktury. Fakturowanie uwzględnia przekroczenie limitu 20 tys. PLN sprzedaży netto dla jednego kontrahenta dla wybranych towarów ( nowelizacja ustawy o VAT obowiązująca od 01-07-2015 r. )
  • zakupów (kosztów) - obsługa rejestrów i dokumentów wewnętrznych ( zastępujących faktury wewnętrzne) nabycia usług i towarów w UE
  • kasowej i bankowej - obsługa dokumentów KP/ KW, innych wpłat i wypłat, wyciągów bankowych, raportów kasowych, możliwość prowadzenia wielu kas w różnych walutach, rozksięgowania wyciągów bankowych oraz pełne rozliczenia z kontrahentami, raporty z rozliczenia kontrahentów ( salda ) oraz niezapłaconych dokumentów, obliczanie odsetek od należności

 Aplikacja należy do klasy desktop, czyli do poprawnej minimalnej konfiguracji wymaganej do działania programu wystarczy komputer z systemem Windows / Linux / Mac OS X bez podłączonej sieci komputerowej i specjalnego dedykowanego serwera. Zalecane jest podłączenie komputera do internetu w celu aktualizacji aplikacji. Konfiguracja taka idealnie sprawdza się u małych przedsiębiorców.

Aplikacja posiada jeden instalator do trzech systemów: Windows, Linux, Mac OS X, nie ma potrzeby pobierania kilku instalatorów do danego systemu. Instalacja przebiega dokładnie tak samo we wszystkich systemach z uwzględnieniem specyfikacji danego systemu. Aktualizacje i nowe wersje programu zawsze tworzone są w tym samym czasie dzięki temu rozwiązaniu. Aplikacja nie wymaga praw administratora do instalacji i aktualizacji, ponieważ instaluje się w folderze domowym użytkownika.

Program może działać w mieszanym środowisku sieciowym, dla przykładu usługę baz danych SQL Firebird można zainstalować na serwerze Linux, a stanowiska na komputerach z Linux'em, Windows lub Mac OS X nie ma tutaj żadnych ograniczeń.

Zastosowanie na wielu stanowiskach także nie stanowi dla programu żadnego problemu, dzięki zastosowaniu nowoczesnej bazy danych SQL Firebird w wersji 2.5.x oraz wykorzystaniu transakcji w obsłudze danych, można bez problemu pracować na wielu stanowiskach. Jedyne ograniczenie jakie wtedy istnieje i ma wpływ na komfort pracy to wydajność dedykowanego serwera na którym zainstalowany jest Firebird.

Zastosowany język programowania (Java JDK 1.7/1.8/1.9 Oracle, środowisko programistyczne Eclipse), baza danych SQL Firebird 2.5.x, narzędzie raportujące JasperReports powoduje, że możliwości rozbudowy programu o nowe funkcję są nieograniczone i zależą tylko i wyłącznie od realizacji w kolejnych wersjach programu pomysłów i wymagań zgłaszanych przez użytkowników aplikacji AllSys.

Goście online

Odwiedza nas 4 gości.

Szukaj

Zakup licencji

Aktualne ceny AllSys https://sklep.winsoft.pl
AllSys, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting; modified by P.H.U Winsoft Krzysztof Kolasa