Aby wygodnie korzystać ze strony należy włączyć w przeglądarce obsługę JavaScript.
W przypadku korzystania np. z dodatku NoScript należy odblokować skrypty na stronie.
AllSys

Zastosowanie AllSys w magazynie

Funkcjonalność modułu MAGAZYN:

  • obsługa dokumentacji magazynowej dla jednego lub wielu magazynów,
  • rozliczanie towarów na podstawie dokumentacji magazynowej,
  • obsługa towarów rozliczanych dokumentami magazynowymi i o nieskończonej ilości na stanie,
  • indywidualne ceny na poszczególne indeksy dla danego kontrahenta, ogólne rabaty dla kontrahentów,
  • wystawiania faktur zbiorczych z wielu WZ i magazynów, PZ i WZ po wartościach brutto lub netto,
  • wystawianie automatyczne WZ po wystawieniu faktury ( także do wielu magazynów ),
  • fakturowanie dla kontrahenta z Polski i UE,
  • uwzględnienie limitu 20 tys. sprzedaży netto dla jednego kontrahenta towarów objętych odwrotnym obciążeniem VAT nowelizacją ustawy VAT z dnia 01-07-2015 r.,
  • wystawienaie faktur z poziomu dokumentu WZ w walucie dla kontrahenta z Polski lub UE.

magazyn01.png

Kartoteka towarów magazynowych

magazyn02.png

Okno edycji towaru o nieskończonej ilości na stanie

magazyn05.png

Okno edycji towaru rozliczanego dokumentami magazynowymi

magazyn03.png

Okno stanu bieżącego towaru ( przycisk [Stan towaru] w oknie Kartoteka towarów )

magazyn04.png

Obroty towaru w magazynie ( przycisk [Obroty towaru] w oknie Kartoteka towarów )

magazyn06.png

Okno obsługi dokumentów magazynowych

magazyn07.png

Okno edycji dokumentu WZ ( z wybranym innym dokumentem rozliczeniowym )

magazyn08.png

Okno edycji pozycji dokumentu WZ

magazyn09.png

Okno wyboru urządzenia drukującego

magazyn10.png

Przykładowy wydruk dokumentu WZ

magazyn11.png

Przykładowy wydruk dokumentu RW

magazyn12.png

Okno konfiguracji magazynów

magazyn13.png

Okno konfiguracji rodzaju dokumentów magazynowych

magazyn19.png

Okno obsługi faktur VAT do dokumentów WZ