Aby wygodnie korzystać ze strony należy włączyć w przeglądarce obsługę JavaScript.
W przypadku korzystania np. z dodatku NoScript należy odblokować skrypty na stronie.
AllSys

Instalacja w systemie macOS

!!! UWAGA !!!

Instalator programu AllSys 0d wersji 3.4.0 umożliwia automatyczną instalację poprawnej wersji serwera SQL Firebird, linki poniżej umożliwiają samodzielną instalację serwera.


Przed instalacją AllSys < 3.4.0 należy zainstalować serwer Firebird 2.5.x


Aktualna wersja Firebirda 2.5.9 do pobrania dla systemu macOS 32 bit:

FirebirdSS-2.5.9-27139-i386.pkg

Aktualna wersja Firebirda 2.5.9 do pobrania dla systemu macOS 64 bit:

FirebirdSS-2.5.9-27139-x86_64.pkg

Aktualna wersja Firebirda 3.0.10 do pobrania dla systemu macOS 64 bit Monterey (12.x) i AllSys >= 3.5.9:

Firebird-3.0.10-33601-x86_64.pkg


( Wersję posiadanego systemu można sprawdzić w menu: jabłuszko -> Ten Mac... )

!!! UWAGA !!!

Należy stworzyć folder na bazy danych /var/firebird ( AllSys < 3.4.0 )

Polecenia należy wykonać w terminalu :

  • sudo mkdir /var/firebird
  • sudo chown firebird:firebird /var/firebird
  • sudo chmod 770 /var/firebird
  • sudo chmod a-s /var/firebird

19_FolderDBFirebird.png

Uruchomienie terminala : Finder -> Applications ->Utilities -> Terminal do wykonania poleceń

W systemie macOS uruchamianie plików *.jar jest domyślnie przypisane do Javy, możemy dzięki temu bezpośrednio z findera rozpocząć instalację programu poprzez otwarcie pobranego pliku:

osx_02.png

Po kliknięciu odnośnika zostanie pobrany instalator

osx_03.png

Należy otworzyć pobrany plik w finderze

osx_04.png

Po wyświetleniu komunikatu informującego o próbie uruchomienia aplikacji pobranej z internetu, należy potwierdzić instalację wybierając polecenie Open / Otwórz

osx_05.png

Przyciskamy dalej aby uzyskać kolejne informację i zatwierdzić kolejne parametry instalacji:

osx_06.png

Należy przeczytać licencję, zaznaczyć: Akceptuję warunki umowy i przycisnąć Dalej dla kontynuacji instalacji

osx_07.png

Zalecenia instalacyjne i dodatkowe informacje techniczne, po przeczytaniu przyciskamy Dalej

osx_08.png

Wybieramy folder instalacji ( zalecany dowolny folder w obrębie folderu domowego ), przyciskamy Dalej

osx_09.png

W systemie Mac OS X instalator tworzy skrót wyłącznie na pulpicie ( ograniczenia instalatora aplikacji )

osx_10.png

Po zebraniu wszystkich danych instalator jest gotowy do instalacji aplikacji AllSys, przyciskiem Instaluj rozpoczynamy proces

osx_11.png

W przypadku prawidłowo zainstalowanej aplikacji aktywowany jest przycisk Dalej

osx_12.png

Zakończenie instalacji aplikacji AllSys

osx_13.png

Skrót do programu na pulpicie