Historia
 [ $ ]
Nowy dodany moduł
[ + ]
Nowa dodana opcja, funkcja
 [ - ]Usunięcie opcji, funkcji
 [ ! ]
Poprawki lub zmiany
 [ * ]
Błąd krytyczny
 [ ? ]
Problemy do rozwiązania
Wersja z dnia 18/02/2018

[+]

 • w fakturach transportowych w oknie pozycji dodano okienko przeliczania wartości netto z waluty do PLN w przypadku faktur gdzie fracht jest w walucie a zapłata w PLN ( przycisk obok wartości netto w pozycji )
 • dodano przenoszenie danych z rejestru VIES do formularza danych firmy, adres po przeniesieniu należy sprawdzić z tego względu, że ulica, kod i miejscowość są dekodowane z jednego ciągu o nazwie adres z rejestru VIES
 • w stałych parametrach firmy w ważnych terminach dodano możliwość ustalenia terminu ważności ostatniej weryfikacji VIES / VAT lub wyłączenia / włączenia weryfikacji na stałe
 • dodano szczegółowe komunikaty błędów usługi VIES
 • w menu aplikacji dodano oddzielne pozycje służące tylko do sprawdzania danych w GUS oraz statusu VIES / VAT podatnika, menu: 1 Firma -> 3 Sprawdź podmiot w GUS oraz 4 Sprawdź VIES / VAT
 • dodano masową weryfikację Vies, NIP, kraju kontrahenta na potrzeby stawek podatku VAT w oddzielnym okienku, wywołanie w menu: 1 Firma -> 2 Weryfikacja kontrahentów
 • dodano obsługę sprawdzania NIP w rejestrze VAT Ministerstwa Finansów ( przycisk VAT w pierwszej zakładce danych kontrahenta )
 • dodano obsługę sprawdzania NIP w rejestrze VIES UE ( przycisk VIES w pierwszej zakładce danych kontrahenta )
 • dodano obsługę kalendarzy do przycisków korekty daty wystawienia i sprzedaży faktur w korektach faktur

[-]

 • zablokowano zapis danych pobranych z GUS / VIES do programu w przypadku braku zakupionej ( ważnej ) aktualizacji na dowolny moduł aplikacji AllSys z wyjątkiem konfiguracji własnej firmy ( GUS )

[!]

 • w wersji JPK_VAT(2) i JPK_VAT(3) poprawiono przenoszenie numeru NIP zawierającego "kreski" rozdzielające cyfry poprzez ich usunięcie
 • poprawienie szerokości i wysokości okien w Windows dla JDK 8 i 9
 • podczas konfiguracji nowej firmy z poziomu pobierania danych z GUS dodano weryfikację Urzędu Skarbowego i jego wyświetlenie
 • zmieniono sposób zamykania okna sprawdzania VIES w przypadku braku danych lub błędów okno zamyka się po zamknięciu komunikatu
 • zmieniono komunikaty z "VIES OK." na "VIES - TAK", "NIE MA !" na "VIES - NIE" oraz analogicznie dla status VAT
 • włączono kursor oczekiwania podczas sprawdzania VIES / VAT, wcześniej kursor nie był wyświetlany podczas trwających operacji rozpoczętych programowo ( z poziomu przycisków Vies / VAT działał prawidłowo )
 • poprawiono komunikaty i zapytania podczas przenoszenia danych z GUS do pól formularza firmy w których już są wpisane dane
 • w eksporcie do programu Ala do danych adresowych, numeru dokumentu zastosowano funkcję usunięcia początkowych i końcowych spacji
 • w oknie logowania naprawiono kursor, powinien być domyślny a nie oczekiwania, po zmianie firmy na liści wyboru zdefiniowanych firm
 • poprawiono konfigurację podatkową podmiotu po pobraniu danych z GUS
 • wstawiono poprawną ikonę aplikacji do okna pobierania danych z GUS

[*]

 • w przypadku korekty daty wystawienia lub sprzedaży faktury transportowej bez innych pozycji nie można było zapisać faktury korekty transportowej
 • w fakturach korektach transportowych nie można było podczas dodawania korekty dodać pozycji pozostałych ( pozycje pozostałe można było dopisać tylko poprzez edycję już zapisanej faktury korekty )
 • podczas usuwania faktur korekt z okien wyszukiwania faktur nie były usuwane pozycje dodatkowe ( jeżeli były wystawione ) do faktury korekty, usuwanie korekty z okna wyszukiwania korekt działa prawidłowo
 • poprawienie eksportu dokumentów do programu Ala, nip kontrahentów ze strefy UE zawierający litery w środku był pozbawiany tych liter eksportowany był tylko prefiks państwa UE oraz same cyfry, zamiast całości numeru NIP UE

Goście online

Odwiedza nas 7 gości.

Szukaj

Zakup licencji

Aktualne ceny AllSys https://sklep.winsoft.pl
AllSys, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting; modified by P.H.U Winsoft Krzysztof Kolasa