Historia
 [ $ ]
Nowy dodany moduł
[ + ]
Nowa dodana opcja, funkcja
 [ - ]Usunięcie opcji, funkcji
 [ ! ]
Poprawki lub zmiany
 [ * ]
Błąd krytyczny
 [ ? ]
Problemy do rozwiązania
Wersja z dnia 18/02/2018

[+]

 • w fakturach transportowych w oknie pozycji dodano okienko przeliczania wartości netto z waluty do PLN w przypadku faktur gdzie fracht jest w walucie a zapłata w PLN ( przycisk obok wartości netto w pozycji )
 • dodano przenoszenie danych z rejestru VIES do formularza danych firmy, adres po przeniesieniu należy sprawdzić z tego względu, że ulica, kod i miejscowość są dekodowane z jednego ciągu o nazwie adres z rejestru VIES
 • w stałych parametrach firmy w ważnych terminach dodano możliwość ustalenia terminu ważności ostatniej weryfikacji VIES / VAT lub wyłączenia / włączenia weryfikacji na stałe
 • dodano szczegółowe komunikaty błędów usługi VIES
 • w menu aplikacji dodano oddzielne pozycje służące tylko do sprawdzania danych w GUS oraz statusu VIES / VAT podatnika, menu: 1 Firma -> 3 Sprawdź podmiot w GUS oraz 4 Sprawdź VIES / VAT
 • dodano masową weryfikację Vies, NIP, kraju kontrahenta na potrzeby stawek podatku VAT w oddzielnym okienku, wywołanie w menu: 1 Firma -> 2 Weryfikacja kontrahentów
 • dodano obsługę sprawdzania NIP w rejestrze VAT Ministerstwa Finansów ( przycisk VAT w pierwszej zakładce danych kontrahenta )
 • dodano obsługę sprawdzania NIP w rejestrze VIES UE ( przycisk VIES w pierwszej zakładce danych kontrahenta )
 • dodano obsługę kalendarzy do przycisków korekty daty wystawienia i sprzedaży faktur w korektach faktur

[-]

 • zablokowano zapis danych pobranych z GUS / VIES do programu w przypadku braku zakupionej ( ważnej ) aktualizacji na dowolny moduł aplikacji AllSys z wyjątkiem konfiguracji własnej firmy ( GUS )

[!]

 • w wersji JPK_VAT(2) i JPK_VAT(3) poprawiono przenoszenie numeru NIP zawierającego "kreski" rozdzielające cyfry poprzez ich usunięcie
 • poprawienie szerokości i wysokości okien w Windows dla JDK 8 i 9
 • podczas konfiguracji nowej firmy z poziomu pobierania danych z GUS dodano weryfikację Urzędu Skarbowego i jego wyświetlenie
 • zmieniono sposób zamykania okna sprawdzania VIES w przypadku braku danych lub błędów okno zamyka się po zamknięciu komunikatu
 • zmieniono komunikaty z "VIES OK." na "VIES - TAK", "NIE MA !" na "VIES - NIE" oraz analogicznie dla status VAT
 • włączono kursor oczekiwania podczas sprawdzania VIES / VAT, wcześniej kursor nie był wyświetlany podczas trwających operacji rozpoczętych programowo ( z poziomu przycisków Vies / VAT działał prawidłowo )
 • poprawiono komunikaty i zapytania podczas przenoszenia danych z GUS do pól formularza firmy w których już są wpisane dane
 • w eksporcie do programu Ala do danych adresowych, numeru dokumentu zastosowano funkcję usunięcia początkowych i końcowych spacji
 • w oknie logowania naprawiono kursor, powinien być domyślny a nie oczekiwania, po zmianie firmy na liści wyboru zdefiniowanych firm
 • poprawiono konfigurację podatkową podmiotu po pobraniu danych z GUS
 • wstawiono poprawną ikonę aplikacji do okna pobierania danych z GUS

[*]

 • w przypadku korekty daty wystawienia lub sprzedaży faktury transportowej bez innych pozycji nie można było zapisać faktury korekty transportowej
 • w fakturach korektach transportowych nie można było podczas dodawania korekty dodać pozycji pozostałych ( pozycje pozostałe można było dopisać tylko poprzez edycję już zapisanej faktury korekty )
 • podczas usuwania faktur korekt z okien wyszukiwania faktur nie były usuwane pozycje dodatkowe ( jeżeli były wystawione ) do faktury korekty, usuwanie korekty z okna wyszukiwania korekt działa prawidłowo
 • poprawienie eksportu dokumentów do programu Ala, nip kontrahentów ze strefy UE zawierający litery w środku był pozbawiany tych liter eksportowany był tylko prefiks państwa UE oraz same cyfry, zamiast całości numeru NIP UE

Goście online

Odwiedza nas 22 gości.

Szukaj

Zakup licencji

Aktualne ceny AllSys https://sklep.winsoft.pl

Certyfikat SSL

Idź do portalu certyfikatu SSL...
AllSys, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting; modified by P.H.U Winsoft Krzysztof Kolasa