Aby wygodnie korzystać ze strony należy włączyć w przeglądarce obsługę JavaScript.
W przypadku korzystania np. z dodatku NoScript należy odblokować skrypty na stronie.
AllSys

Szczegółowy opis zmian

Historia
[ $ ] Nowość [ + ] Dodano
[ - ] Usunięto [ ! ] Poprawiono
[ * ] Naprawiono [ ? ] Do rozwiązania


AllSys 3.6.7 z dnia 25/11/2023 r.


[ + ]

 • zaktualizowano załącznik nr 15 do ustawy VAT (do ustalania GTU i MPP)
 • zaktualizowano opisy kodów GTU
 • dodanie przycisku załącznika nr 15 w oknie edycji pozycji faktury umożliwiającego wyszukanie i ustawienie prawidłowego kodu GTU i MPP

[ * ]

 • naprawiono wydruk zestawienia rachunków i pro form, błąd w aplikacji powodował brak możliwości wygenerowania tych raportówAllSys 3.6.6 z dnia 10/10/2023 r.


[ + ]

 • ustalono maksymalną bieżącą wersję JDK Javy na 21
 • dodano bieżące stopy procentowe NBP

[ * ]

 • naprawiono generowanie pliku JPK_FA(4), w przypadku zastosowania stawki VAT 0% lub NP program weryfikował błędnie identyfikator NIP kontrahenta (którego mogło nie być np. przy eksporcie - VAT 0%)AllSys 3.6.5 z dnia 31/08/2023 r.


[ + ]

 • ustalono bieżące aktualne wersje JDK Javy posiadające wsparcie na 11.0.20.1 (LTS), 17.0.8.1 (LTS), 20.0.2.1 (bieżący)

[ - ]

 • programu od wersji 3.6.4 nie można uruchomić w JDK 9 i 10, należy zainstalować dowolną wersję LTS JDK 8, 11, 17 lub bieżący JDK 20

[ ! ]

 • poprawiono weryfikację startu aplikacji w środowisku Linux Gnome > 42, w przypadku minimalizacji po uruchomieniu aplikacja jest przywracana na ekran

[ * ]

 • naprawiono weryfikację numeru JDK Javy składającego się z więcej niż trzech liczb (błąd weryfikacji powodował błąd uruchomienia aplikacji)AllSys 3.6.4 z dnia 20/08/2023 r.


[ + ]

 • dodano komunikaty o aktualności wersji JDK Javy od wersji 8 do 20 z weryfikacją czy JDK Javy zostało wycofane ze wsparcia
 • dodano jako zweryfikowane środowisko JDK firmy Red Hat Inc. instalowane domyślnie w systemie Linux Fedora do obsługi aplikacji
 • dodano weryfikację działania serwera kursów NBP (główny serwer tabela w pliku xml), w przypadku braku odpowiedzi po 5 sekundach program przechodzi do pobierania kursu waluty z wydzielonego serwera NBP api
 • dodano weryfikację serwera aktualizacji aplikacji w przypadku braku dostępu do serwera aplikacja przechodzi po 5 sekundach do komunikatu z informacją lub dalszego działania bez efektu zawieszenia aplikacji
 • ustalono bieżące aktualne wersje JDK Javy posiadające wsparcie na 1.8.0_381 (LTS), 11.0.20 (LTS), 17.0.8 (LTS), 20.0.2 (bieżąca)

[ ! ]

 • poprawiono komunikaty dotyczące maksymalnej wersji JDK Javy bieżąca wersja aplikacji pracuje poprawnie od wersji 8 (1.8) do wersji 20
 • dostosowanie importu operacji bankowych z pliku csv mBanku do wprowadzonych przez bank zmian w formacie pliku csv importu
 • podczas importu danych z GUS, Vies lub eksportu do systemów księgowych lub JPK zamieniono długi myślnik na zwykły kod ASCII "-"
 • podczas eksportu faktur sprzedaży do programu Streamsoft PRO/Prestiż zamieniono znak "'" i "`" na znak spacji " " w danych podmiotu, na który wystawiona jest faktura
 • poprawiono skalowanie okien w systemie Windows 10/11 w JDK 11, 17, 20 uwzględniając skalowanie systemowe ekranu
 • poprawiono rozmiary okien w zależności od systemu na, którym program został uruchomiony, szczególnie dla Linux Gnome > 42
 • poprawiono w Linux Gnome > 42 uruchamianie aplikacji, aplikacja podczas uruchamiania przechodziła do minimalizacji zamiast wyświetlać okno logowania (obejście prawdopodobnie błędu Gnome lub Javy)
 • zmodyfikowano wyliczanie różnic kursowych, poprawiono raport dodając informację dotyczącą rodzaju waluty
 • poprawiono umiejscowienie okna kalendarza przy przyciskach wywołania okna kalendarza
 • poprawiono umiejscowienie okna kursu walut przy przyciskach wywołania okna kursu walut

[ * ]

 • naprawiono wystawianie faktur korekt do faktur, w których wybrano przy wystawianiu faktury metodę wyliczania "netto/brutto", w przypadku wybrania metody "netto/brutto" na fakturze korekcie błędnie liczona była wartość netto i vat pozycji korekty oraz wartości w tabelce podsumowania vat, wartość brutto do zwrotu lub zapłaty wyliczana była prawidłowoAllSys 3.6.3 z dnia 27/02/2023 r.


[ * ]

 • naprawiono dekodowanie daty z nr tabeli kursów NBP na potrzeby NBP API błędne dekodowanie powodowało błąd podczas próby zmiany kursu waluty