Historia
 [ $ ]
Nowy dodany moduł
[ + ]
Nowa dodana opcja, funkcja
 [ - ]Usunięcie opcji, funkcji
 [ ! ]
Poprawki lub zmiany
 [ * ]
Błąd krytyczny
 [ ? ]
Problemy do rozwiązania
Wersja z dnia 03/09/2017

[$]

 • wersja 3.4.3 jest pierwszą wersją zbudowaną pod JDK 8, z tego względu minimalna zainstalowana wersja Javy do uruchomienia programu to wersja 1.8.0_XXX ( lub wstępna nieoficjalna wersja 9 Early Access )
 • dodano eksport sprzedaży do programu firmy Streamsoft ALA dla małej księgowości ( tekstowy plik poleceń księgowania POLEC.TXT )
 • dodano obsługę jednolitego pliku kontrolnego JPK_VAT (plik z fakturami obejmujący całość sprzedaży w programie AllSys: faktury pozostałe, magazynowe i transportowe oraz wystawione korekty faktur ) plik ten nie zawiera DOKUMENTÓW KOSZTOWYCH i nie może być wysłany do urzędu bez wcześniejszego scalenia z kosztami w programie księgowym, plik może służyć dodatkowo do przeniesienia sprzedaży do zewnętrznego programu księgowego

[+]

 • w rozliczeniach dla księgowości faktur i faktur korygujących walutowych UE dodano datę kursu waluty do nr tabeli NBP
 • dodano rozliczenie w PLN dla księgowości do faktur korygujących walutowych
 • w nazwie pliku JPK dodano nr wersji pliku
 • umożliwiono włączenie na stałe wydruku daty sprzedaży dla wszystkich trzech rodzajów sprzedaży indywidualnie( faktury pozostałe, magazynowe, transportowe ) ustawienia znajdują się w stałych, wspólnych parametrach firmy w zakładkach dotyczących danej sprzedaży, włączenie wydruku daty sprzedaży w fakturach pozostałych powoduje wyłączenie wydruku informacji dotyczącej miesiąca sprzedaży ( miesiąc rok )
 • na wydruku faktur i korekt faktur transportowych dodano obok NIP'u kontrahenta nadany id w bazie kontrahentów dla szybkiej identyfikacji kontrahenta oraz ujednolicenia wydruku wszystkich faktur w programie
 • w fakturach transportowych i korektach transportowych dodano komunikat ostrzegający przy zmianie stawki VAT o prawidłowości wyboru stawki na podstawie definicji kraju kontrahenta ( dotyczy stawki VAT NP )
 • w fakturach magazynowych i korektach magazynowych dodano komunikat ostrzegający przy zmianie stawki VAT o prawidłowości wyboru stawki na podstawie definicji kraju kontrahenta ( dotyczy stawki VAT NP, zw i Odw. )
 • dodano dodatkowe sprawdzanie korekty transportowej przed zapisem, sprawdzana jest wartość korekty netto ( musi być >= 0,00 ) oraz pełnego rozliczenia wartości korekty frachtu w polach dotyczących korekty frachtu
 • w korektach faktur transportowych w edycji korekty pozycji dodano informację dotyczącą wartości maksymalnej korekty i do rozliczenia w całej korekcie frachtu
 • w oknie obsługi faktur transportowych dodano test przy zamykaniu okna jeżeli dodano, zmodyfikowano lub usunięto pozycję wyświetlany jest komunikat podczas rezygnacji z zapisu o dokonaniu zmian
 • w oknie obsługi faktur transportowych na liście pozycji dodano kolumnę jednostka miary
 • dodano słownik usług do faktur transportowych
 • dodano obsługę jednostek miary w fakturach transportowych ( można w tej chwili zmienić domyślną nazwę "Fracht" na inną )
 • w przypadku rozbicia frachtu na kilka pozycji w fakturach transportowych umożliwiono wybór w przypadku trzech lub więcej pozycji do której pozycji ma zostać dodana różnica pomniejszenia bieżącej pozycji frachtu po zmianie wartości( do poprzedniej lub następnej )
 • w fakturach transportowych zwiększono ilość pozycji do pięciu
 • w fakturach transportowych umożliwiono rozliczenie dodatkowych obciążeń na rzecz kontrahenta związanych z frachtem ale nie wliczonych do frachtu bezpośrednio ( np. koszty dokumentacji celnej itp. )
 • zaktualizowano dane ostrzegające o braku aktualnej Javy jeżeli wersja będzie mniejsza niż 1.8.0_144
 • zaktualizowano bibliotekę obsługi bazy danych Jaybird do wersji 2.2.13
 • dodano komunikaty ostrzegające o zastosowaniu nieprawidłowej stawki VAT NP, Odw. i zw w zależności od kraju prowadzenia działalności przez kontrahenta
 • w oknie wyboru rodzaju pliku JPK dodano opcję wyboru wersji pliku JPK
 • w oknie wyboru rodzaju pliku JPK dodano opcję wyboru celu złożenia JPK

[-]

 • usunięto komunikaty dotyczące nieaktualnej wersji Javy 1.7
 • usunięto możliwość edycji pola brutto w pozycji faktury transportowej ( wyłączono możliwość rozliczenia od wartości brutto z tego względu, że wartość frachtu podawana jest w netto )

[!]

 • poprawiono odstępy pomiędzy uwagami i innymi komunikatami na wydrukach faktur i faktur korygujących
 • poprawiono komunikaty o rozliczeniu, zapłacie lub zwrocie w fakturach korygujących
 • w pliku JPK_FA uwzględniono ilość miejsc po przecinku pola ilość i cena netto / brutto faktury magazynowej i pozostałej ( odpowiednio także korekt )
 • poprawiono komunikat o poprawności wyboru wersji pliku JPK_VAT
 • poprawiono zaokrąglenia liczb w plikach JPK
 • poprawiono wydruk nazwy kontrahenta w fakturze korekcie transportowej w nazwach składających się z jednej części ( tylko Nazwa 1 ) usunięto znak nowej linii
 • zwiększono długość pola kod adresu z 6 do 15 znaków oraz pola Nip, Nip UE z 15 do 25 znaków w ustawieniach firmy
 • zwiększono długość pola kod adresu z 6 do 15 znaków ( np. kody miejscowości w Portugalii - 8 znaków ) oraz NIP z 15 do 25 znaków w tabeli kontrahentów ( dla id firm w Szwajcarii 16-19 znaków )
 • na wydruku korekty faktury magazynowej poprawiono umiejscowienie linii drukowanej zamiast wartości 0,00 w kolumnie wartość VAT w przypadku stawek VAT zw, NP i Odw.
 •  na wydruku faktur korekt transportowych w wierszu dotyczącym korekty zmieniono font na pogrubiony, żeby wyróżnić wartości skorygowane
 • w fakturach transportowych i korektach w przypadku zastosowania stawki VAT NP w polu wartość VAT wyświetlana ( na wydruku drukowana ) jest "kreska" zamiast wartości 0,00
 • w fakturach transportowych korektach zmieniono sposób wyświetlania wiersza z informacją o korekcie, są teraz dodane wartości i stawki VAT
 • okno obsługi faktury transportowej zostało powiększone żeby uwidocznić więcej pozycji faktury w tabelce
 • w oknie obsługi faktury transportowej na liście pozycji w kolumnie VAT w przypadku stawki VAT NP zamiast wartości 0,00 drukowana jest kreska
 • na wydruku faktur transportowych w przypadku stawki VAT NP drukowana jest w tej chwili kreska zamiast wartości 0,00
 • w oknie wyszukiwania faktur poprawiono informację o ilości wystawionych faktur / faktur pro form, wcześniej informacja była sumą wszystkich wystawionych dokumentów
 • zmieniono wygląd pro formy, usunięto nip sprzedawcy i nabywcy, powodem zmian jest pozbawienie dokumentu podstawowych cech faktury, bez których pro forma nie może być uznana jako prawidłowa faktura pomimo, że jest na niej opis, że nie jest to dokument księgowy zmieniono także nagłówek z "Faktura pro forma" na "Pro forma"
 • poprawiono obsługę ilości wystawionych dokumentów w wersji z darmową licencją na ograniczone użytkowanie ( domyślna licencja )
 • poprawiono zapamiętywanie drukarki domyślnej dla danego rodzaju dokumentu, przy zgodnych nazwach różniących się jedynie zakończeniem wybierana była drukarka z krótszą nazwą ( nieprawidłowa )
 • w module kasa-bank domyślne wyszukiwanie kontrahenta ustawiono na dowolnego aktywnego
 • w zleceniach transportowych domyślne wyszukiwanie kontrahenta zmieniono na dowolnego aktywnego kontrahenta
 • w dokumentach magazynowych domyślne wyszukiwanie kontrahenta zmieniono na dowolnego aktywnego kontrahenta
 • w fakturach UE pozostałych, magazynowych, transportowych rozszerzono domyślne wyszukiwanie kontrahenta o kontrahenta z poza UE ( eksporty )
 • wykonano poprawki umożliwiające prawidłowe działanie aplikacji w JDK 9

[*]

 • poprawiono długość pola NAZWA z wartości 150 na prawidłową 250, pola MIEJSCOWOSC z 30 na 150, pola ULICA z 35 na 150 zapisywanych w konfiguracji danych firmy, w przypadku braku zakupionej licencji nazwa dłuższa niż 150 znaków była "obcinana" przy zapisie zmian w konfiguracji, długości pól ULICA i MIEJSCOWOSC nie miały wpływu na działanie programu zostały powiększone do długości pola w bazie
 • w fakturach pozostałych podczas wystawiania dokumentu od wartości brutto nieprawidłowo pobierana i wstawiana była do pozycji faktury cena netto zamiast brutto wybranej usługi / towaru ze słownika towarów / usług
 • w pliku JPK_VAT poprawnie ustalono nr faktury korekty transportowej, zamiast błędnie wstawianego do pola nr faktury transportowej
 • naprawiono błąd w fakturach pozostałych występujący przy powielaniu faktury ze stawkami VAT Odw./NP, pomijana była informacja o rodzaju pozycji czy jest to towar czy usługa, domyślnie ustawiana była usługa

Goście online

Odwiedza nas 7 gości.

Szukaj

Zakup licencji

Aktualne ceny AllSys https://sklep.winsoft.pl

Certyfikat SSL

Idź do portalu certyfikatu SSL...
AllSys, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting; modified by P.H.U Winsoft Krzysztof Kolasa