AllSys

Instalacja Firebird SQL Mac OS X

Przykładowa instalacja serwera SQL Firebird 2.5.2 w systemie Mac OS X 10.6 Snow Leopard. Instalację rozpoczynamy od odwiedzenia strony Firebirda: https://firebirdsql.org w celu pobrania instalatora serwera SQL Firebird ( lub pobrania Firebirda z poniższych linków strony domowej programu AllSys allsys.winsoft.pl ):

Aktualna wersja Firebirda 2.5.8 do pobrania dla systemu Mac OS X 32 bit:

FirebirdSS-2.5.8-27089-i386.pkg

Aktualna wersja Firebirda 2.5.8 do pobrania dla systemu Mac OS X 64 bit:

FirebirdSS-2.5.8-27089-x86_64.pkg

( Wersję posiadanego systemu można sprawdzić w menu: jabłuszko -> Ten Mac... )

06_MacOSXFirebird.png

Klikamy w Downloads -> Firebird 2.5 -> Mac OS X przechodząc na stronie do wyboru wersji Firebirda dla Mac OS X:

07_MacOSXFirebird.png

Klikamy w odpowiednią wersję 32 bit dla Mac OS X 10.6 Snow Leopard lub 64 bit dla Mac OS X 10.7 Lion lub wyższy ( CS lub SS )

08_MacOSXFirebird.png

Uruchamiamy instalację klikając w pobrany plik w oknie Pobieranie

09_MacOSXFirebird.png

Uruchomi się instalator pakietu Firebird Database, należy kontynuować instalację przyciskiem Dalej

10_MacOSXFirebird.png

Akceptujemy licencję

12_MacOSXFirebird.png

Wybieramy miejsce docelowe i klikamy Dalej

13_MacOSXFirebird.png

Uruchamiamy proces instalacji programu w systemie przyciskiem Instaluj

14_MacOSXFirebird.png

Musimy podać hasło żeby zaakceptować instalację w folderach systemowych

15_MacOSXFirebird.png

Pomyślnie zakończony przebieg instalacji oprogramowania serwera SQL Firebird 2.5.2 CS

UWAGA: W przypadku instalacji Firebirda w systemie MAC OS X koniecznie należy wykonać poniższe operacje w terminalu dla poprawnego działania programu AllSys (  tworzymy folder na bazy danych programu ):

sudo mkdir /var/firebird

sudo chown firebird:firebird /var/firebird

sudo chmod 770 /var/firebird

sudo chmod a-s /var/firebird

19_FolderDBFirebird.png

Uruchomienie terminala: Finder -> Applications ->Utilities -> Terminal

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .