Aby wygodnie korzystać ze strony należy włączyć w przeglądarce obsługę JavaScript.
W przypadku korzystania np. z dodatku NoScript należy odblokować skrypty na stronie.
AllSys

Zastosowanie AllSys w zakupach

Funkcjonalność modułu ZAKUPY:

  • rejestracja i wydruk dokumentów wewnętrznych nabycia towarów i usług w UE,
  • wydruk rejestrów dokumentów wewnętrznych, zestawień sumarycznych dla kontrahentów do rozliczenia VAT UE.

Na chwilę obecną moduł obsługuje faktury VAT i korekty wewnętrzne włącznie z wydrukiem oraz rejestrami ( do sporządzenia deklaracji VAT ), przyszłościowo dołączy obsługa rejestru zakupu z ewidencją dokumentów zakupowych rozliczanych przez moduł Kasa-Bank.

zakupy01.png

Okno obsługi faktur VAT wewnętrznych w podziale na U - usługi, T - towary oraz mieszane T/U

zakupy02.png

Okno edycji faktury VAT wewnętrznej

zakupy03.png

Wydruk faktury VAT wewnętrznej

zakupy04.png

Okno obsługi faktur VAT korekt wewnętrznych

zakupy05.png

Okno edycji faktury VAT korekty wewnętrznej

zakupy06.png

Okno edycji pozycji faktury VAT korekty wewnętrznej

zakupy07.png

Wydruk faktury VAT korekty wewnętrznej