Moduł Transport programu AllSys zapewnia wystawianie faktur VAT i faktur VAT korekt w podziale na transport, spedycję lub usługi transportowe w UE, wybór rodzaju faktury odbywa się w jednym oknie wyszukiwania faktur ( osobne okno jest dla faktur korekt ). Wszystkie faktury można wystawiać zgodnie z walutą zlecenia i płatności w PLN lub walucie, faktury dla kontrahentów z Polski można wystawiać dodatkowo z walutą płatności w EUR lub USD (na fakturze wyliczony jest VAT w PLN zgodnie z ustawą). Podczas wystawiania faktur VAT w walucie aplikacja pobiera automatycznie kurs z serwisu internetowego NBP ( domyślny kurs: minus jeden dzień od załadunku z uwzględnieniem świąt i dni wolnych ) lub według daty wskazanej przez osobę wystawiającą fakturę. Data płatności wyliczana jest na podstawie ilości dni do zapłaty i podawana jest na fakturze w postaci daty. W fakturze można dopisać trzy pozycje czyli koszt transportu z punktu A do B, z B do C i C do D (uwzględnia to transport z obszaru UE do Polski , na terenie Polski i dalej poza UE ). Wyliczenie pozycji faktury odbywa się automatycznie z ręczną korektą i musi dokładnie odpowiadać wartości frachtu w momencie zapisu faktury w bazie.

 

transport04

 

Okno edycji faktury transportowej do zlecenia w EUR dla odbiorcy z Polski, rozliczenie faktury VAT w PLN


transport05 

 

Wydruk faktury VAT z poprzednio przedstawionego okna edycyjnego na ekran


transport08


Okno edycji faktury transportowej do zlecenia w EUR dla odbiorcy z Polski, rozliczenie faktury VAT w EUR


transport09


Wydruk faktury VAT z poprzednio przedstawionego okna edycyjnego na ekran

 

transport12

 

Okno edycji faktury transportowej dla kontrahenta z UE, rozliczenie faktury VAT w EUR, VAT NP


transport13


Wydruk faktury VAT z poprzednio przedstawionego okna edycyjnego na ekran

 

                    Faktury korekty VAT transportowe uwzględniają korektę kursu waluty, frachtu oraz pozycji faktury w dowolnej kombinacji tych elementów, korekty identycznie jak faktury VAT podzielone są także odpowiednio na trzy rodzaje z oddzielną definiowaną numeracją w ustawieniach firmy. W fakturach i fakturach korektach można dowolnie zdefiniować uwagi w zależności od rodzaju faktury.

 

 transport06

 

Faktura VAT korekta dla kontrahenta z Polski rozliczenie w PLN

 

transport07

 

Wydruk faktury VAT korekty z poprzednio przedstawionego okna edycyjnego na ekran


transport10


Faktura VAT korekta dla kontrahenta z Polski rozliczenie w EUR


transport11


Wydruk faktury VAT korekty z poprzednio przedstawionego okna edycyjnego na ekran

 

transport14 

 

Faktura VAT korekta dla kontrahenta z UE rozliczenie w EUR


transport15


Wydruk faktury VAT korekty z poprzednio przedstawionego okna edycyjnego na ekran

 

                    Dodatkowym elementem modułu Transport są zlecenia transportowe nie powiązane z fakturami z dużym polem edycyjnym (ustalonym w ustawieniach firmy ) do określenia warunków zlecenia transportowego z możliwością edycji w trakcie wystawiania dokumentu. Całość modułu Transport współpracuje z bazą kontrahentów i funkcjami raportującymi do tworzenia zestawień faktur lub sprzedaży do księgowości. W przypadku wydruku zestawień i rozliczeń w których znajdują się pozycje w walucie , całość zestawień wyliczona jest w PLN, w pozycji z walutą znajduje się dodatkowa linia z przeliczeniem waluty na PLN.

 

transport01

 

Okno wyszukiwania zleceń transportowych

 

transport02

 

Okno edycyjne zlecenia transportowego

 

transport03

 

Wydruk zlecenia transportowego z poprzednio przedstawionego okna edycyjnego na ekran

Goście online

Odwiedza nas 8 gości.

Szukaj

Zakup licencji

Aktualne ceny AllSys https://sklep.winsoft.pl
AllSys, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting; modified by P.H.U Winsoft Krzysztof Kolasa