Aby wygodnie korzystać ze strony należy włączyć w przeglądarce obsługę JavaScript.
W przypadku korzystania np. z dodatku NoScript należy odblokować skrypty na stronie.
AllSys

Zastosowanie AllSys w transporcie

Funkcjonalność modułu TRANSPORT:

  • wystawianie faktur, faktur korygujących do zleceń transportowych i spedycyjnych realizowanych na terenie kraju, UE oraz poza UE, w walucie zapłaty PLN, EUR, GBP i USD i dowolnej walucie zlecenia dla kontrahenta z Polski, dokumenty w walutach pobierają automatycznie kurs z serwisu NBP przez internet,
  • wystawianie zleceń transportowych na potrzeby spedycyjne ( odsprzedaż zleceń ),
  • tworzenie zestawień na potrzeby księgowości związanych ze specyfiką sprzedaży w transporcie w walutach i PLN,
  • tworzenie plików do kontroli skarbowych JPK_FA, plików ewidencji do eksportu sprzedaży JPK_V7M, JPK_V7K,
  • kontrola kontrahenta w rejestrze Vies i białej liście ( status VAT, konta bankowe ),
  • pobieranie danych kontrahenta z Polski z rejestru Regon, zagranicznego z rejestru Vies (  dla niektórych państw nie działa ),
  • eksport sprzedaży do programu Ala (plik POLEC.TXT) i Prestiż/PRO firmy Streamsoft.

Moduł Transport programu AllSys zapewnia wystawianie faktur i faktur korekt w podziale na transport, spedycję lub usługi transportowe w UE/eksport poza UE, wybór rodzaju faktury odbywa się w jednym oknie wyszukiwania faktur ( osobne okno jest dla faktur korekt ). Wszystkie faktury można wystawiać zgodnie z walutą zlecenia i płatności w PLN lub walucie, faktury dla kontrahentów z Polski można wystawiać dodatkowo z walutą płatności w EUR, USD i GBP ( na fakturze wyliczony jest VAT w PLN zgodnie z ustawą ). Podczas wystawiania faktur w walucie aplikacja pobiera automatycznie kurs z serwisu internetowego NBP ( domyślny kurs: minus jeden dzień od daty załadunku lub dostawy z uwzględnieniem świąt i dni wolnych ) lub według daty wskazanej przez osobę wystawiającą fakturę. Data płatności wyliczana jest na podstawie ilości dni do zapłaty i podawana jest na fakturze w postaci daty lub dni do zapłaty. W jednej fakturze można zapisać maksymalnie pięć pozycji frachtu lub frachtu i kosztów dodatkowych poniesionych z frachtem. Wyliczenie pozycji faktury odbywa się automatycznie lub przez edycję i musi dokładnie odpowiadać wartości frachtu w momencie zapisu faktury w bazie.

transport04.png

Okno edycji faktury do zlecenia w EUR dla odbiorcy z Polski, zapłata w PLN

transport04a.png

Okno edycji pozycji faktury transportowej

transport05.png

Okno opcji wydruku faktury transportowej

transport05.png

Podgląd wydruku faktury transportowej

transport08.png

Okno edycji faktury do zlecenia w EUR dla odbiorcy z Polski, zapłata w EUR

transport08a.png

Okno edycji pozycji faktury transportowej

transport09.png

Podgląd wydruku faktury transportowej

transport12.png

Okno edycji faktury dla kontrahenta z UE, zapłata w EUR, VAT NP

transport13.png

Podgląd wydruku faktury transportowej

Faktury korekty transportowe uwzględniają korektę kursu waluty, frachtu oraz pozycji faktury w dowolnej kombinacji tych elementów, korekty identycznie jak faktury podzielone są także odpowiednio na trzy rodzaje z oddzielną definiowaną numeracją w ustawieniach firmy. W fakturach i fakturach korektach można dowolnie zdefiniować uwagi w zależności od rodzaju faktury.

transport06.png

Faktura korekta dla kontrahenta z Polski rozliczenie w PLN

transport07.png

Podgląd wydruku faktury korekty transportowej

transport10.png

Faktura korekta dla kontrahenta z Polski rozliczenie w EUR

transport11.png

Podgląd wydruku faktury korekty transportowej

transport14.png

Faktura korekta dla kontrahenta z UE rozliczenie w EUR

transport15.png

Podgląd wydruku faktury korekty transportowej

Dodatkowym elementem modułu Transport są zlecenia transportowe nie powiązane z fakturami z dużym polem edycyjnym ( ustalonym w ustawieniach firmy ) do określenia warunków zlecenia transportowego z możliwością edycji w trakcie wystawiania dokumentu. Całość modułu Transport współpracuje z bazą kontrahentów i funkcjami raportującymi do tworzenia zestawień faktur lub sprzedaży do księgowości. W przypadku wydruku zestawień i rozliczeń w których znajdują się pozycje w walucie, całość zestawień wyliczona jest w PLN, w pozycji z walutą znajduje się dodatkowa linia z przeliczeniem waluty na PLN.

transport01.png

Okno wyszukiwania zleceń transportowych

transport02.png

Okno edycyjne zlecenia transportowego

transport03.png

Podgląd wydruku zlecenia transportowego