AllSys

Zastosowanie AllSys w transporcie

Funkcjonalność modułu TRANSPORT:

  • wystawianie faktur, faktur korygujących do zleceń transportowych i spedycyjnych realizowanych na terenie kraju i UE, w walucie obcej, PLN, EUR, GBP i USD dla kontrahentów krajowych,
  • wystawianie zleceń transportowych na potrzeby spedycyjne ( odsprzedaż zleceń ),
  • tworzenie zestawień na potrzeby księgowości związanych ze specyfiką sprzedaży w transporcie w walutach i PLN.

Moduł Transport programu AllSys zapewnia wystawianie faktur VAT i faktur VAT korekt w podziale na transport, spedycję lub usługi transportowe w UE, wybór rodzaju faktury odbywa się w jednym oknie wyszukiwania faktur ( osobne okno jest dla faktur korekt ). Wszystkie faktury można wystawiać zgodnie z walutą zlecenia i płatności w PLN lub walucie, faktury dla kontrahentów z Polski można wystawiać dodatkowo z walutą płatności w EUR lub USD ( na fakturze wyliczony jest VAT w PLN zgodnie z ustawą ). Podczas wystawiania faktur VAT w walucie aplikacja pobiera automatycznie kurs z serwisu internetowego NBP ( domyślny kurs: minus jeden dzień od załadunku z uwzględnieniem świąt i dni wolnych ) lub według daty wskazanej przez osobę wystawiającą fakturę. Data płatności wyliczana jest na podstawie ilości dni do zapłaty i podawana jest na fakturze w postaci daty. W fakturze można dopisać trzy pozycje czyli koszt transportu z punktu A do B, z B do C i C do D ( uwzględnia to transport z obszaru UE do Polski, na terenie Polski i dalej poza UE ). Wyliczenie pozycji faktury odbywa się automatycznie z ręczną korektą i musi dokładnie odpowiadać wartości frachtu w momencie zapisu faktury w bazie.

transport04.png

Okno edycji faktury transportowej do zlecenia w EUR dla odbiorcy z Polski, rozliczenie faktury VAT w PLN

transport05.png

Wydruk faktury VAT z poprzednio przedstawionego okna edycyjnego na ekran

transport08.png

Okno edycji faktury transportowej do zlecenia w EUR dla odbiorcy z Polski, rozliczenie faktury VAT w EUR

transport09.png

Wydruk faktury VAT z poprzednio przedstawionego okna edycyjnego na ekran

transport12.png

Okno edycji faktury transportowej dla kontrahenta z UE, rozliczenie faktury VAT w EUR, VAT NP

transport13.png

Wydruk faktury VAT z poprzednio przedstawionego okna edycyjnego na ekran

Faktury korekty VAT transportowe uwzględniają korektę kursu waluty, frachtu oraz pozycji faktury w dowolnej kombinacji tych elementów, korekty identycznie jak faktury VAT podzielone są także odpowiednio na trzy rodzaje z oddzielną definiowaną numeracją w ustawieniach firmy. W fakturach i fakturach korektach można dowolnie zdefiniować uwagi w zależności od rodzaju faktury.

transport06.png

Faktura VAT korekta dla kontrahenta z Polski rozliczenie w PLN

transport07.png

Wydruk faktury VAT korekty z poprzednio przedstawionego okna edycyjnego na ekran

transport10.png

Faktura VAT korekta dla kontrahenta z Polski rozliczenie w EUR

transport11.png

Wydruk faktury VAT korekty z poprzednio przedstawionego okna edycyjnego na ekran

transport14.png

Faktura VAT korekta dla kontrahenta z UE rozliczenie w EUR

transport15.png

Wydruk faktury VAT korekty z poprzednio przedstawionego okna edycyjnego na ekran

Dodatkowym elementem modułu Transport są zlecenia transportowe nie powiązane z fakturami z dużym polem edycyjnym ( ustalonym w ustawieniach firmy ) do określenia warunków zlecenia transportowego z możliwością edycji w trakcie wystawiania dokumentu. Całość modułu Transport współpracuje z bazą kontrahentów i funkcjami raportującymi do tworzenia zestawień faktur lub sprzedaży do księgowości. W przypadku wydruku zestawień i rozliczeń w których znajdują się pozycje w walucie, całość zestawień wyliczona jest w PLN, w pozycji z walutą znajduje się dodatkowa linia z przeliczeniem waluty na PLN.

transport01.png

Okno wyszukiwania zleceń transportowych

transport02.png

Okno edycyjne zlecenia transportowego

transport03.png

Wydruk zlecenia transportowego z poprzednio przedstawionego okna edycyjnego na ekran

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .