Aby wygodnie korzystać ze strony należy włączyć w przeglądarce obsługę JavaScript.
W przypadku korzystania np. z dodatku NoScript należy odblokować skrypty na stronie.
AllSys

Instalacja fontu Arial w systemie Linux

Program AllSys wymaga zainstalowanego fontu Arial, font można zainstalować w następujący sposób: dla systemów opartych o pakiety DEB ( Ubuntu, Debian, Mint, Xanadu, SteamOS, Kali linux, itd... ):

$ sudo apt-get install ttf-mscorefonts-installer

dla systemów opartych o pakiety RPM ( Fedora, Red Hat, SUSE, CentOS, Meego, Mageia, itd... ):

# yum install curl cabextract xorg-x11-font-utils fontconfig

# rpm -i Należy skopiować link

w przypadku problemów ( szczególnie na Ubuntu ) z instalacją ttf-mscorefonts-installer, należy wykonać polecenia w terminalu:

przechodzimy do folderu tmp:
$ cd /tmp

pobieramy plik arial32.exe zawierający fonty arial ( link może ulec zmianie w przyszłości ):

$ wget Należy skopiować link

instalujemy pakiet cabextract do wypakowania fontów z pliku exe:

$ sudo apt install cabextract

wyciągamy fonty z pliku exe:

$ cabextract arial32.exe

kopiujemy fonty do folderu z fontami:

$ sudo cp -v *.TTF /usr/share/fonts

wykonujemy przebudowanie cache z fontami:

$ sudo fc-cache -f -v

ostatecznie sprawdzamy czy font Arial jest zainstalowany:

$ fc-match Arial

ostatnie polecenie powinno wygenerować komunikat w terminalu:

$ arial.ttf: "Arial" "Normalny"

komunikat informuje o poprawności zainstalowania fontu Arial.

 Powrót do listy pytań