AllSys

Instalacja Midnight Commander w systemie Mac OS X

Midnight Commander odpowiednik historycznego Norton Commandera ( z wyglądu i działania ) lub dzisiejszego Total Commandera ( z działania ) jest bardzo przydatnym narzędziem w systemie Mac OS X do edycji plików konfiguracyjnych oraz wszystkich operacji plikowych włącznie z nadawaniem praw dostępu itp.

Instalator Midnight Commandera dla Mac OS X pobieramy ze strony:

http://louise.hu/poet/midnight-commander-4-7-0-osx/

16_MacOSXInstallMC.png

Strona pobierania

17_MacOSXInstallMC.png

Pobieramy i instalujemy plik mc-4.7.0-bin-osx-universal.zip

18_MacOSXInstallMC.png

Uruchomiony mc w systemie Mac OS X

Wywołanie programu jest proste w terminalu wydajemy polecenie mc w przypadku pracy z lokalnymi prawami swojego użytkownika ograniczając się do działań na swoim koncie, lub sudo mc jeżeli pracować będziemy na poziomie administratora zmieniając pliki konfiguracyjne lub przeprowadzając inne prace administracyjne.

UWAGA : praca z poziomu administratora ( sudo, su ) w programie mc jest ryzykowna i zalecana jest szczególna uwaga podczas kopiowania, przenoszenia, usuwania i edycji plików szczególnie konfiguracyjnych. Przed każdą zmianą pliku konfiguracyjnego zalecane jest wykonanie jego kopii z sensowną zrozumiałą nazwą.

 Powrót do listy pytań 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .