Aby wygodnie korzystać ze strony należy włączyć w przeglądarce obsługę JavaScript.
W przypadku korzystania np. z dodatku NoScript należy odblokować skrypty na stronie.
AllSys

Instalacja Midnight Commander w systemie macOS

Midnight Commander odpowiednik historycznego Norton Commandera ( z wyglądu i działania ) lub dzisiejszego Total Commandera ( z działania ) jest bardzo przydatnym narzędziem w systemie macOS do edycji plików konfiguracyjnych oraz wszystkich operacji plikowych włącznie z nadawaniem praw dostępu itp.

Instalator Midnight Commandera dla macOS pobieramy ze strony:

http://louise.hu/poet/midnight-commander-for-mac-os-x/

16_MacOSXInstallMC.png

Strona pobierania

17_MacOSXInstallMC.png

Pobieramy i instalujemy plik mc-4.8.12-bin-osx-universal.zip dla macOS < 10.15,

dla najnowszej wersji macOS 10.15 Catalina należy zainstalować Brew package

( poprzez wykonanie poleceń w terminalu widocznych na stronie pobierania

https://brewinstall.org/Install-midnight-commander-on-Mac-with-Brew/ )

18_MacOSXInstallMC.png

Uruchomiony mc w systemie macOS 10.14 Mojave

Wywołanie programu jest proste w terminalu wydajemy polecenie mc w przypadku pracy z lokalnymi prawami swojego użytkownika ograniczając się do działań na swoim koncie, lub sudo mc jeżeli pracować będziemy na poziomie administratora zmieniając pliki konfiguracyjne lub przeprowadzając inne prace administracyjne.

UWAGA : praca z poziomu administratora ( sudo, su ) w programie mc jest ryzykowna i zalecana jest szczególna uwaga podczas kopiowania, przenoszenia, usuwania i edycji plików szczególnie konfiguracyjnych. Przed każdą zmianą pliku konfiguracyjnego zalecane jest wykonanie jego kopii z sensowną zrozumiałą nazwą.

 Powrót do listy pytań