Aby wygodnie korzystać ze strony należy włączyć w przeglądarce obsługę JavaScript.
W przypadku korzystania np. z dodatku NoScript należy odblokować skrypty na stronie.
AllSys

Aktywacja polecenia sudo w systemie Fedora

W systemie Fedora ze względów bezpieczeństwa do prac administracyjnych lepiej używać polecenie sudo niż su. Domyślnie w Fedorze używa się polecenia su nadaje ono po podaniu hasła root'a uprawnienia root'a, po jego wykonaniu w aktywnej konsoli/terminalu prawa te dalej funkcjonują do momentu podania komendy exit lub zamknięcia konsoli/terminala. Stwarza to niebezpieczeństwo pozostawienia konsoli z pełnymi uprawnieniami lub przypadkowego wykonania polecenia z poziomem administratora.

Polecenie sudo poprzedzające polecenie działa z poziomu użytkownika, któremu nadano uprawnienia w pliku konfiguracyjnym /etc/sudores. Polecenie "zapamiętuje" hasło użytkownika na pewien okres czasu i przy braku aktywności w terminalu ( przerwy w wykonywaniu poleceń poprzedzonych sudo ) prosi ponownie o podanie hasła zalogownego użytkownika.

W przypadku Fedory po wykonaniu polecenia su należy w terminalu uruchomić Midnight Commandera poleceniem mc , wejść w jednym z paneli na ścieżkę /etc odszukać plik sudores po najechaniu na plik otworzyć go w trybie do edycji klawiszem F4 i usunąć komentarz (#) przy nazwie wheel określającej grupę użytkowników posiadającą prawa administratora. W drugim kroku należy odszukać plik groups otworzyć go do edycji i dopisać do grupy wheel po dwukropku nazwę swojego użytkownika.

UWAGA: Hasło użytkownika musi być bezpieczne, gdyż staje się on następnym po użytkowniku root użytkownikiem posiadającym uprawnienia administratora systemu ( oczywiście tylko w momencie podania polecenia sudo przed poleceniem).

 Powrót do listy pytań